Předmět :: Zdraví a nemoc

Calendar Kalendář

Anotace

Předmět poskytuje studentům potřebné znalosti z oblasti anatomie, fyziologie a patofyziologie, hygieny, epidemiologie a zdravého životního stylu. Studenti získají základní povědomí o podstatě, příčinách, léčbě a prevenci vybraných druhů onemocnění a o jejich dopadech v sociální sféře. Předmět se dále zabývá praktickou výukou poskytování první pomoci a specifiky sociální práce ve zdravotnictví.

Student se orientuje v základní lékařské terminologii, má potřebné znalosti o fyziologických a patofyziologických procesech, které jsou relevantní pro samostatné uvažování nad problematikou zdraví a nemoci v kontextu sociální práce. Student si osvojí teoretické i praktické základy poskytování první pomoci. Chápe zásady prevence a zdravého životního stylu, takže je schopen posoudit, kdy má sociální situace zdravotní příčiny a kdy je sociální situace příčinou zdravotních potíží a být nápomocen při nacházení vhodných řešení. Získá základní znalosti z hygieny a epidemiologie, takže je schopen orientovat se např. v epidemiologických opatřeních a podle potřeby být nápomocen. Student se dále orientuje v problematice nejčastějších zdravotních problémů, které se vyskytují v souvislosti se sociálním prostředím, ve kterém se jedinec pohybuje. Chápe, jaká jsou specifika sociální práce a postavení sociálního pracovníka ve zdravotnicví.

Rámcový rozpis učiva - zopakování základů anatomie a fyziologie v rozsahu středoškolského učiva - základy poskytování první pomoci – teorie, praxe - zásady zdravé životosprávy a prevence - základy hygieny a epidemiologie - základní lékařská terminologie a orientace v poskytování zdravotnických služeb - podstata, příčiny, léčba a prevence vybraných skupin onemocnění - nemoci v kontextu příslušnosti k sociálnímu prostředí - specifika sociální práce ve zdravotnictví

V tomto školním roce →

Zdraví a nemoc (LO 2020/2021 / A :: denní)

Calendar Kalendář

Druh skupiny: denní
Způsob výuky: Přednáška
Počet hodin v týdnu: 2
Počet týdnů v semestru: 7

Učitelé: MUDr. Petra Mizurová

Anotace:

Předmět poskytuje studentům potřebné znalosti z oblasti anatomie, fyziologie a patofyziologie, hygieny, epidemiologie a zdravého životního stylu. Studenti získají základní povědomí o podstatě, příčinách, léčbě a prevenci vybraných druhů onemocnění a o jejich dopadech v sociální sféře. Předmět se dále zabývá praktickou výukou poskytování první pomoci a specifiky sociální práce ve zdravotnictví.

Student se orientuje v základní lékařské terminologii, má potřebné znalosti o fyziologických a patofyziologických procesech, které jsou relevantní pro samostatné uvažování nad problematikou zdraví a nemoci v kontextu sociální práce. Student si osvojí teoretické i praktické základy poskytování první pomoci. Chápe zásady prevence a zdravého životního stylu, takže je schopen posoudit, kdy má sociální situace zdravotní příčiny a kdy je sociální situace příčinou zdravotních potíží a být nápomocen při nacházení vhodných řešení. Získá základní znalosti z hygieny a epidemiologie, takže je schopen orientovat se např. v epidemiologických opatřeních a podle potřeby být nápomocen. Student se dále orientuje v problematice nejčastějších zdravotních problémů, které se vyskytují v souvislosti se sociálním prostředím, ve kterém se jedinec pohybuje. Chápe, jaká jsou specifika sociální práce a postavení sociálního pracovníka ve zdravotnicví.

Rámcový rozpis učiva - zopakování základů anatomie a fyziologie v rozsahu středoškolského učiva - základy poskytování první pomoci – teorie, praxe - zásady zdravé životosprávy a prevence - základy hygieny a epidemiologie - základní lékařská terminologie a orientace v poskytování zdravotnických služeb - podstata, příčiny, léčba a prevence vybraných skupin onemocnění - nemoci v kontextu příslušnosti k sociálnímu prostředí - specifika sociální práce ve zdravotnictví

Přednášky
11. 03. 2021 12:45 – 16:00 Zdraví a nemoc [A] (1) Učebna č. 203 - počítačová
23. 03. 2021 14:30 – 17:45 Zdraví a nemoc [A] (2) Učebna č. 203 - počítačová
08. 04. 2021 12:45 – 16:00 Zdraví a nemoc [A] (3) Učebna č. 203 - počítačová
22. 04. 2021 12:45 – 14:15 Zdraví a nemoc [A] (4) Učebna č. 203 - počítačová

V minulých letech →

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184