Předmět :: Zdraví a nemoc

Calendar Kalendář

Anotace

Předmět poskytuje studentům potřebné znalosti pro syntézu poznatků z fyziologie i patofyziologie s informacemi o zdravém vývoji člověka v jednotlivých etapách onto-geneze i o jeho rizicích, stejně jako o podstatě, příčinách, léčbě a prevenci vybraných onemocnění s důrazem na dopad v sociální sféře.

Cíle výuky: Student se orientuje v základní lékařské terminologii, má základní znalosti o fyziologických procesech, příznacích, příčinách, projevech, prevenci a soc. důsledcích nemocí zejména chronických, invalidizujících, dědičných a nejčastěji se vyskytujících. Má znalosti ze základů první pomoci, hygieny a epidemiologie . Student chápe zásady prevence, umí poradit v oblasti zdravého životního stylu, i kde najít odbornou zdravotnickou pomoc, dovede realizovat protiepidemická opatření v praxi, je schopen posoudit konkrétní soc. problémy, které mají zdravotní příčiny i situace, kdy sociální podmínky napomáhají vzniku choroby, analyzovat problém a najít řešení.

Rámcový rozpis učiva:

základní patologické procesy – zánětlivé a infekční, nádorové, degenerativní, poruchy imunity, metabolické psychosomatická a somatopsychická onemocnění příznaky nemocí subjektivní a objektivní první pomoc podstata, příčiny, léčba a prevence vybraných onemocnění jednotlivých orgánových soustav, které vedou ke ztíženému soc. uplatnění nebo invalidizaci ontogenetický vývoj z hlediska zdravotního a jeho rizika

Výstupy: průběžné písemné testy prověřující pochopení probírané látky studenty.

Způsob hodnocení: Klasifikovaný zápočet. Hodnocení vychází z klasifikace průběžných písemných testů.

V tomto školním roce →

Zdraví a nemoc (ZO 2019/2020 / A :: dálková)

Calendar Kalendář

Druh skupiny: dálková
Způsob výuky: Přednáška
Počet hodin v týdnu: 2
Počet týdnů v semestru: 7

Učitelé: MUDr. Petra Mizurová

Přednášky
11. 10. 2019 10:30 – 17:45 Zdraví a nemoc [A] (1) Učebna č. 101 - konferenční místnost
12. 10. 2019 08:30 – 14:15 Zdraví a nemoc [A] (2) Učebna č. 201

Zdraví a nemoc (ZO 2019/2020 / A :: denní)

Calendar Kalendář

Druh skupiny: denní
Způsob výuky: Přednáška
Počet hodin v týdnu: 1
Počet týdnů v semestru: 14

Učitelé: MUDr. Petra Mizurová

Přednášky
11. 10. 2019 10:30 – 17:45 Zdraví a nemoc [A] (1) Učebna č. 101 - konferenční místnost
12. 10. 2019 08:30 – 14:15 Zdraví a nemoc [A] (2) Učebna č. 201

V minulých letech →

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184