Roční kurz Hudba v církvi info o kurzu (od září 2023)

01. 09. 2022

Předměty kurzu jsou také volitelnými předměty studia VOŠ. Zájemci z řad studentů VOŠ kontaktují studijní oddělení, aby zkonzultovali své studijní plány.

Komu je kurz určen?

Kurz je určen:

  • hudebníkům
  • zpěvákům
  • skladatelům hudby a textů,

kteří se chtějí kreativně rozvíjet a sloužit svým obdarováním. Kurz se zaměřuje na hudební dovednosti, správné pěvecké návyky, znalosti hudební teorie, liturgické schopnosti, kreativní skládání písní, souhru v kapele, práci ve studiu, vystupování na pódiu i další témata.

Vize kurzu

Roční kurz Hudba v církvi nabízí komplexní přípravu nejen na službu chval ve sboru. Chvály, podobně jako kázání, jsou zásadní součástí bohoslužby. Jako se připravuje na službu slovem ten, kdo káže, měl by přípravou na službu projít i každý muzikant, aby porozuměl širším souvislostem své služby. Pomůžeme muzikantům porozumět důležitosti propojení chval s kvalitní teologií a osobní zbožností. Dobří vedoucí chval a textaři jsou ti, kdo jsou současně dobří teologové.

Hudební úroveň účastníků

Obsah kurzu přizpůsobujeme schopnostem účastníků na základě informací z přihlášky, vstupního testu a rozhovorů během úvodního víkendu.

Počet účastníků

Kurz otevíráme pro 10 až 15 účastníků. Tento počet umožňuje rozdělení do dvou pracovních skupin podle pokročilosti.

Informace ke kurzu Hudba v církvi, šk. rok 2023-24

Roční kurz tvoří tři víkendová soustředěníšest sobotních setkání. V mezidobí studenti pracují na zadaných úkolech.

Termíny kurzu 2023-24
zimní období (ZO):   letní období (LO):
pá–ne* 15.–17. 9.   so 17. 2.
so 7. 10.   so 2. 3.
so 11. 11.   so 23. 3.
so–ne** 9.–10. 12.   pá–ne 10.–12. 5.
    so** 1. 6.

*začátek v pá cca 17:30 hod, konec v ne cca 15:00 hod

**zkoušková (+ v ZO adv. koncert)

Místo pořádání

Kurz proběhne v prostorách ETS, Stoliňská 41a, Praha 9. Nahrávat se bude ve zkušebně KS Praha, Na Žertvách 23, Praha 9, příp. na dalších místech v Praze.

Mimopražským účastníkům nabízíme možnost noclehu v ETS.

Cena

Cena kurzu je 9.900 Kč. Částka je splatná s podáním přihlášky, nejpozději do konce srpna 2023. Po dohodě s ekonomkou ETS Ing. Evou Jaklovou (ekonom@etspraha.cz) lze kurzovné rozložit do dvou splátek. Rozložení částek ovšem mírně navyšuje celkovou cenu kurzu. První část, 5.300 Kč, je splatná do konce srpna 2022 a druhá část 5.300 Kč do konce ledna 2024.

číslo účtu: 2800129338/2010, Fio banka, a.s.,
variabilní symbol: datum narození ve formátu DDMMRRRR
poznámka - účel platby: Hudba v církvi 2023-24, jméno a příjmení účastníka

Přihlášky

Vyplněním přihlášky na kurz a zaplacením kurzovného, viz výše. Přihlášky přijímáme do 31. 8. 2023. Později pouze po telefonické konzultaci s pořadateli.

Předměty a jejich lektoři v zimním období

Anotaci předmětů najdete po jejich rozkliknutí.

předmět lektor forma (časová dotace)
Teologie chvály 1 PhDr., Ing. Tibor Mahrik, PhD. přednáška
Praktická harmonie 1 Mgr. Johana Ondráčková seminář
Hudební formy 1 ThDr. et Mgr. Šimon Konečný, Th.D. přednáška
Hudební liturgika Dr. phil. Tomáš W. Pavlíček, Ph.D. 10 h
Hlasová výchova Lucie Soljaková, dipl. um. 10 h
Intonace a sluchová analýza MgA. Lukáš Pavlíček 10 h

Předměty a jejich lektoři v letním období

Anotaci předmětů najdete po jejich rozkliknutí.

Teologie chvály 2 PhDr., Ing. Tibor Mahrik, PhD. přednáška
Praktická harmonie 2 Mgr. Johana Ondráčková seminář
Hudební formy 2 ThDr. et Mgr. Šimon Konečný, Th.D. přednáška
Tvorba písně a písňového textu Daniel Matulík, DiS. 10 h
Studiová praxe a pódiová prezentace Daniel Matulík, DiS. 20 h
Ukázky z výuky
Studentské práce z minulých kurzů

Výběr některých dalších písní:

David Bukáček - Velký den:

Berenika Konečná - Přijd jako povodeň:

Další nahrávky zveřejňujeme na YouTube kanále ETSPraha.

Kontakty
Více viz fotogalerie pod článkem