Roční kurz Hudba v církvi informace o kurzu

29. 12. 2023

Poslechněte si album písní NĚCO RAŠÍ, které složili účastníci kurzu 2022/23. Písně si můžete i zdarma stáhnout.

Pro koho je kurz?

Kurz je určen:

  • hudebníkům
  • zpěvákům
  • skladatelům hudby a textů,

kteří se chtějí kreativně rozvíjet a sloužit svým obdarováním. Kurz se zaměřuje na hudební dovednosti, správné pěvecké návyky, znalosti hudební teorie, liturgické schopnosti, kreativní skládání písní, souhru v kapele, práci ve studiu, vystupování na pódiu i další témata.

Vize kurzu

Roční kurz Hudba v církvi nabízí komplexní přípravu nejen na službu chval ve sboru. Chvály, podobně jako kázání, jsou zásadní součástí bohoslužby. Jako se připravuje na službu slovem ten, kdo káže, měl by přípravou na službu projít i každý muzikant, aby porozuměl širším souvislostem své služby. Pomůžeme muzikantům porozumět důležitosti propojení chval s kvalitní teologií a osobní zbožností. Dobří vedoucí chval a textaři jsou ti, kdo jsou současně dobří teologové.

Hudební úroveň účastníků

Obsah kurzu přizpůsobujeme schopnostem účastníků na základě informací z přihlášky, vstupního testu a rozhovorů během úvodního víkendu.

Počet účastníků

Kurz otevíráme pro 10 až 15 účastníků. Tento počet umožňuje rozdělení do dvou pracovních skupin podle pokročilosti.

Informace ke kurzu Hudba v církvi

Roční kurz tvoří tři víkendová soustředěníšest sobotních setkání. V mezidobí studenti pracují na zadaných úkolech.

Termíny kurzu 2024-25
zimní období (ZO):   letní období (LO):
pá–ne* 4.–6. 10.   so 15. 2.
so 19. 10.   so 15. 3.
so 16. 11.   so 12. 4.
so–ne** 14.–15. 12.   pá–ne 16.–18. 5.
    so** 14. 6.

*úvodní soustředění, začátek v pá v 17:30 hod, konec v ne v 15:00 hod

**zkoušková (+ v ZO kromě výuky také adv. koncert/adventní bohoslužba)

Místo pořádání

Kurz probíhá v prostorách ETS, Stoliňská 41a, Praha 9. Nahrávat se bude ve zkušebně KS Praha, Na Žertvách 23, Praha 9, příp. na dalších místech v Praze.

Mimopražským účastníkům nabízíme možnost noclehu v ETS.

Cena

Cena kurzu je 9.900 Kč. Částka je splatná s podáním přihlášky, nejpozději do konce srpna 2024. Po dohodě s ekonomkou ETS Ing. Evou Jaklovou (ekonom@etspraha.cz) lze kurzovné rozložit do dvou splátek. Rozložení částek ovšem mírně navyšuje celkovou cenu kurzu. První část, 5.300 Kč, je splatná do konce srpna 2024 a druhá část 5.300 Kč do konce ledna 2025.

číslo účtu: 2800129338/2010, Fio banka, a.s.,
variabilní symbol: datum narození ve formátu DDMMRRRR
poznámka - účel platby: Hudba v církvi 2024-25, jméno a příjmení účastníka

Přihlášky

Vyplněním přihlášky na kurz a zaplacením kurzovného, viz výše. Přihlášky přijímáme do 31. 8. 2024. Později pouze po telefonické konzultaci s pořadateli.

Předměty kurzu jsou také volitelnými předměty studia VOŠ. Zájemci z řad studentů VOŠ kontaktují studijní oddělení, aby zkonzultovali své studijní plány.

Předměty a jejich lektoři v zimním období

Anotaci předmětů najdete po jejich rozkliknutí.

předmět lektor forma (časová dotace)
Teologie chvály 1 PhDr., Ing. Tibor Máhrik, PhD. přednáška
Praktická harmonie 1 Mgr. Johana Ondráčková seminář
Hudební formy 1 Ing. Tomáš Medek přednáška
Vedení chval Dr. phil. Tomáš W. Pavlíček, Ph.D. 10 h
Hlasová výchova Lucie Soljaková, dipl. um. 10 h
Intonace a sluchová analýza MgA. Lukáš Pavlíček 10 h

Předměty a jejich lektoři v letním období

Anotaci předmětů najdete po jejich rozkliknutí.

Teologie chvály 2 PhDr., Ing. Tibor Máhrik, PhD. přednáška
Praktická harmonie 2 Mgr. Johana Ondráčková seminář
Hudební formy 2 Ing. Tomáš Medek přednáška
Tvorba písně a písňového textu Daniel Matulík, DiS. 10 h
Studiová praxe a pódiová prezentace Daniel Matulík, DiS. 20 h
Média

Na našem YouTube kanále najdete ukázky z výuky, náhrávky autorských písní, které vznikaly na kurzech, záznam z adventního koncertu, cerlocírkevního večeru chval, atd.

Kontakty
Více viz fotogalerie pod článkem