Zeptali jsme se zaměstnavatelů Jací jsou naši absolventi sociální práce?

01. 09. 2013

Ing. JIŘÍ RŮŽIČKA, ředitel Elim Vsetín

Myslím si, že ETS má jedinečnou pozici, jak působit na znovuzrozené lidi, kteří potenciálně mohou stanout v čele sborů. Proto by ETS mohla směřovat své úsilí ke vzdělávání ve vůdcovských a organizačních schopnostech a také v posilování motivační stránky pracovníků v církvi.

JAN VANĚČEK, předseda a ústřední ředitel NADĚJE

Pokud mám stručně hodnotit silné a slabé stránky, pak bych mezi těmi silnými uvedl především jistou výjimečnost školy zaměřenou na evangelikální teologii, dále kvalitu vyučujících, za roky existence již určitou tradici a jméno a v neposlední řadě i množství skvělých absolventů, kteří se osvědčili ve službě a dělají tak škole dobrou reklamu v tom nejlepším slova smyslu. Pozitivní je i to, že škola díky menšímu počtu studentů, a to především u prezenčního studia, umožňuje navázání hlubších vztahů mezi učiteli a studenty a dává tak prostor nejen k předávání informací, ale i učení prostřednictvím životních zkušeností, osobního příkladu a vzájemného sdílení. Mohu se jen domnívat, že menší počet denních studentů na druhou stranu přináší jednu ze slabších stránek, a tou může být zápas o finanční stabilitu školy. Především u mladých denních studentů mám také někdy pocit, že škola díky své atmosféře vytváří jakousi “ideální duchovní zahrádku”, kde je všem dobře, a která je více či méně vzdálena reálnému životu “tam venku”.

V pohledu na ETS velmi pozitivně vnímám důraz nejen na kvalitní vzdělání, ale také na osobní zbožnost a osobní duchovní růst studentů. Škola typu ETS, která připravuje studenty na práci s lidmi, má mít za cíl nejen dobrou teoretickou vybavenost svých absolventů, ale také jejich osobnostní vyzrálost a zakotvenost. A to se myslím ETS ve většině případů opravdu daří. Učitelé i absolventi ETS jsou v mnoha případech opravdovými osobnostmi, a tím je dán i reálný základ jejich vlivu na okolní společnost.

Převzato z Dynamisu 2013/3.

Více viz fotogalerie pod článkem