Zeptali jsme se zaměstnavatelů Jací jsou naši absolventi sociální práce?

2013-09-01

Ing. JIŘÍ RŮŽIČKA, ředitel Elim Vsetín

Myslím si, že ETS má jedinečnou pozici, jak působit na znovuzrozené lidi, kteří potenciálně mohou stanout v čele sborů. Proto by ETS mohla směřovat své úsilí ke vzdělávání ve vůdcovských a organizačních schopnostech a také v posilování motivační stránky pracovníků v církvi.

JAN VANĚČEK, předseda a ústřední ředitel NADĚJE

Pokud mám stručně hodnotit silné a slabé stránky, pak bych mezi těmi silnými uvedl především jistou výjimečnost školy zaměřenou na evangelikální teologii, dále kvalitu vyučujících, za roky existence již určitou tradici a jméno a v neposlední řadě i množství skvělých absolventů, kteří se osvědčili ve službě a dělají tak škole dobrou reklamu v tom nejlepším slova smyslu. Pozitivní je i to, že škola díky menšímu počtu studentů, a to především u prezenčního studia, umožňuje navázání hlubších vztahů mezi učiteli a studenty a dává tak prostor nejen k předávání informací, ale i učení prostřednictvím životních zkušeností, osobního příkladu a vzájemného sdílení. Mohu se jen domnívat, že menší počet denních studentů na druhou stranu přináší jednu ze slabších stránek, a tou může být zápas o finanční stabilitu školy. Především u mladých denních studentů mám také někdy pocit, že škola díky své atmosféře vytváří jakousi “ideální duchovní zahrádku”, kde je všem dobře, a která je více či méně vzdálena reálnému životu “tam venku”.

V pohledu na ETS velmi pozitivně vnímám důraz nejen na kvalitní vzdělání, ale také na osobní zbožnost a osobní duchovní růst studentů. Škola typu ETS, která připravuje studenty na práci s lidmi, má mít za cíl nejen dobrou teoretickou vybavenost svých absolventů, ale také jejich osobnostní vyzrálost a zakotvenost. A to se myslím ETS ve většině případů opravdu daří. Učitelé i absolventi ETS jsou v mnoha případech opravdovými osobnostmi, a tím je dán i reálný základ jejich vlivu na okolní společnost.

Převzato z Dynamisu 2013/3.

Více viz fotogalerie pod článkem