Teologická a pastorační činnost

Vzdělávací program Teologická a pastorační činnost (TPČ) připravuje studenty duchovně, odborně a prakticky na všechna povolání v církvi, pro které církev vytváří placená pracovní místa. Studijní program má tři volitelná zaměření: Aplikovaná teologie, Biblická teologie a Pastorace. Zaměření se liší skladbou specializačních povinně volitelných předmětů, které tvoří celkem cca 40 kreditů (celé studium má 180 kreditů).

Aplikovaná teologie (TPČ–TA) umožňuje studium teologie bez biblických jazyků. Důraz studia leží na systematické a praktické teologii. Součástí je prohlubování znalostí v oblasti církevních dějin, věrouky, apologetiky, etiky, vedení a řízení sboru. Zaměření dává kvalitní základ pro službu kazatele či pastora ve většině evangelikálních církví. V rámci volitelných předmětů si student může vybrat jeden biblický jazyk.

Biblická teologie (TPČ–TB) připravuje na práci s biblickým textem v originálních jazycích. Zaměřuje se na znalost dobového pozadí Bible, metody interpretace a kázání. Menší prostor se věnuje systematické a praktické teologii. Při spojení s blokem předmětů Sborová práce (tzv. minor) nabízí tradiční přípravu na službu pastora. Má maximální počet kreditů započitatelných do návazného bakalářského studia.

Pastorační zaměření (TPČ–P) je primárně určeno lidem, kteří se chtějí věnovat poradenství a pastýřské péči o lidi. Povinně volitelné předměty se zaměřují na psychologii, pastoraci a principy biblického poradenství.