Teologická a pastorační činnost

Vzdělávací program Teologická a pastorační činnost připravuje studenty duchovně, odborně a prakticky na všechna povolání v církvi, pro které církev vytváří placená pracovní místa. Studijní program má dvě volitelná zaměření - teologické a pastorační. Zaměření se liší skladbou specializačních povinně volitelných předmětů, které tvoří celkem cca 40 kreditů (celé studium má 180 kreditů).

Teologické zaměření je primárně určeno pro pastory, kazatele, starší, misijní pracovníky, vedoucí mládeží nebo vedoucí skupinek. Povinně volitelné předměty obsahují řadu prakticko-teologických předmětů, předmětů které se věnují praxi vedení sboru nebo např. původní biblické jazyky - řečtinu a hebrejštinu. otázce a církevního pracovníka v oblasti pastorace, katecheze a misie.

Pastorační zaměření je primárně určeno lidem, kteří se chtějí věnovat poradenství a pastýřské péči o lidi. Povinně volitelné předměty se zaměřují na psychologii, pastoraci a principy biblického poradenství.


Předměty