Praxe průběžná úvodní 2 TPČ-P [A] (2)

17. březen 2022 14:30 – 16:00

Zdroje
  • Učebna č. 101 - konferenční místnost