Pastorační dovednosti 1 [TPČ-P+PSP] (2)

1. říjen 2022 08:30 – 10:00

Zdroje
  • Učebna č. 101 - konferenční místnost