Úvod do sociální politiky [A] (4)

1. prosinec 2022 10:30 – 12:00

Zdroje
  • Učebna č. 203 - počítačová