Mgr. Michaela Veselá

Vystudovala jsem JCU v Českých Budějovicích v oboru Učitel náboženství a etiky. Původním oborem jsem však zemědělec, avšak toto povolání jsem nikdy nevykonávala. V roce 1997 se mi do mé profesní cesty dostala možnost pracovat jako externí konzultant na lokální Lince důvěry v Prachaticích a tím začalo mé životní dobrodružství v oboru sociální práce a dodnes mne neopustilo nadšení a radost z této překrásné profese. Postupně jsem vystřídala i několik pracovních pozic a přišlo i mnoho dalších doplňkových aktivit, které rozšířily mé obzory. Nechci zde všechny své profesní zkušenosti vypisovat, jen krátce pro představu mých zkušeností uvádím, s jakými cílovými skupinami jsem se ve své praxi setkala - osoby v krizi, osoby drogově závislé, děti a mládež z vyloučených lokalit, osoby bez domova, osoby s mentálním postižením a osoby zdravotně postižené, senioři, osoby s duševním onemocněním. Od roku 1997 jsem ušla dlouhou cestu jako dobrovolník, pečovatel, metodik sociální práce, vedoucí sociální služby a ředitel neziskové organizace.

Aktuálně jsem lektorkou akreditovaných kurzů pro pracovníky v sociálních službách, sociální pracovníky i vedoucí pracovníky sociálních služeb. Zaměřuji se zejména na témata etiky sociální práce, lidských práv, komunikace, zkvalitňování sociální služby, ale i další specifická témata. Jsem odborným konzultantem v oblasti standardů kvality sociálních služeb, individuálních plánů klientů sociálních služeb a dalších témat spojených s provozem sociálních služeb.

Od roku 2019 jsem externím učitelem na ETS v předmětech Aplikovaná etika, Sociálně pastorační gerontologie a Sociální politika. Svým založením jsem více praktik než teoretik, a často na svých přednáškách víc mluvím o klientech než o teoriích. Nemám paměť na jména a data, o to víc si pamatuji tváře a zážitky s lidmi, se kterými jsem se setkala.

Výběr z publikace

  • Kolektiv autorů: Role sociálního pracovníka. APSS ČR, Tábor 2020, ISBN: 978-80-88361-02-2
  • Kolektiv autorů: Management a kvalita sociálních služeb. APSS ČR, Tábor 2020, ISBN: 978-80-88361-06-0
  • M. Veselá, P. Křížová: Život s riziky v sociálních službách In Listy sociální práce, ročník VIII, podzim 2020, číslo 23, str. 16-17, ISSN: 2336-2332

Vyučované předměty