Evangelizace a učednictví 2023 [A] (2)

23. září 2023 08:30 – 12:00

Zdroje
  • Učebna č. 101 - konferenční místnost