Ing. Lubomír Ondráček

Pochází z Prahy, v Boha uvěřil ve svých šestnácti letech. Po studiu na ČVUT pracoval jako stavbyvedoucí, později jako tajemník Křesťanské misijní společnosti. V současné době je hlavním pastorem Křesťanského společenství Praha. S manželkou Věrou mají tři dnes už dospělé děti.

Ve sboru KS Praha se podílel na vedení mládeže, vedl domácí skupinku, od roku 1986 je starším sboru. Na sborové biblické škole opakovaně vyučoval kurz Základy zvěstování evangelia a kurz pro vedoucí.

Publikační činnost:

  • Roztáhněte sítě
  • Takovej divnej člověk
  • Lov nebo zjevení (spoluautorství s manželkou Věrou)

Vyučované předměty