Dynamis

Bulletin Dynamis je občasník o životě semináře. Vychází jednou až třikrát do roka, zpravidla v lednu, květnu a září. Obsahuje zpravidla úvodník známé osobnosti, novinky ze školy, představení projektů, které se týkají školy, rozhovory se studenty, učiteli či novými zaměstnanci. Mapuje rozvoj školy a doprovází její historii, což je vidět např. na vývoji grafické podoby. Dynamis je původně řecké slovo, které je možné přeložit jako síla, moc, mohoucnost, přesvědčivost, možnost, potencionalita, pohyb.

Číslo Výběr z obsahu Náhled
2021/1 Historie - 30 let v datech a fotografiích. Rozhovor se zakladateli ETS Karlem Taschnerem a Pavlem Černým. Rozhovor se studenty z historicky prvního a současného ročníku Pavlem Plchotem a Václavem Jančou. Ohlédnutí za ročním kurzem Hudba v církvi.
Dynamis 2021, číslo 1
2020/1 Rozhovor s Ester Miffkovou z katedry sociální práce. Představení Libora Duchka. Kateřina Černá, studentka PSP. Visible Music Weekend 2 – dojmy účastníků, text nové písně. Homiletický seminář Davida Beni – reflexe. Možnosti navazujícího studia na VŠ.
Dynamis 2020, číslo 1
2019/2 Priority rozvoje školy na léta 2019 – 2026. Visible Music Weekends – hudební víkendy na ETS ve spolupráci s Visible Music Collage. Střídání zástupců řediele – rozhovor s Jiřím Bukovským a Viktorem Berem. Vikář Pavel Homolka – absolvent ETS.
Dynamis 2019, číslo 2
2019/1 Vzdělávací institut ETS. Nová kniha Daniela Fajfra – Budete mými učedníky. Pavel Černý – komentář k akreditaci. Evingalikální fórum 2019 – Revitalizace církve. Rozhovor s Janem Adamcem, studentem 2. ročníku.
Dynamis 2019, číslo 1
2018/2 Nová studijní referentka – Štěpánka Paluchníková. Nová skripta Pavla Černého – Teologie a praxe služby pastýře. Langham – biblický komentář pro střední Evropu. Evangelikální fórum 2018 - Církev uprostřed genderového chaosu. Rozhovor s vikářem L. Neumanem
Dynamis 2018, číslo 2
2018/1 Ukázka z absolventské práce Jaroslava Bečváře: Christian David – mužská spiritualita. Naši studenti: Ivelína Dobreva, Jakub Prouza a Eva Šolcová. Absolventka Helena Zárubová. Představení kateder, oborů a programů na ETS.
Dynamis 2018, číslo 1
2017/3 Rozhovor s ocházejícím ředitelem, Janem Valešem. Zemřel Miloslav Jech, první ředitel ETS – ohlédnutí Roberta Harta. Wichterleho cena pro učitele ETS, Tomáše Pavlíčka. Spolek pro Jižní Súdán. Nabídka kurzů pro veřejnost.
Dynamis 2017, číslo 3
2017/2 Roční kurz Blackbridge. Roční kurz Bible v kostce. Vzdělávací institut ETS. Studentka Eva – „trochuliberálka“ mezi fundamentalisty. Studentská práce Václava Janči: List Ingatia Smyrenským. Evangelikální fórum 2017 - ohlédnutí.
Dynamis 2017, číslo 2
2017/1 Rozhovor s novým ředitelem ETS, Milošem Poborským. Nejlepší ročníková práce r. 2016. Výroční zpráva za rok 2015-16. Absolvent: Lukář Firla.
Dynamis 2017, číslo 1
2016/1 Seminář má své místo v těle Kristově. Rozhovor s učiteli: Pavel Raus, Dana Staňková, David Beňa. Gospel for Afrika v domově pro seniory.
Dynamis 2016, číslo 1
2015/1 Jde ETS správným směrem? Ohlédnutí za strategickým plánem z roku 2011.
Dynamis 2015, číslo 1
2013/3 ETS očima absolventů a jejich zaměstnavatelů.
Dynamis 2013, číslo 3
2013/2 Rozhovor s absolventem Jakubem Limrem, informace o škole.
Dynamis 2013, číslo 2
2013/1 Připravované projekty.
Dynamis 2013, číslo 1
2012/3 Do nového školního roku.
Dynamis 2012, číslo 3
2012/2 Rok 2011, přípravy nadace, letní škola ETS 2012.
Dynamis 2012, číslo 2
2012/1 Praktická příprava ke službě v církvi a ve společnosti.
Dynamis 2012, číslo 1
Macro: No such attachment Církev, jak ji vidí ETS. Seznam studentů školy od založení (Dočasně nedostupné).  
2011/1 Jaký byl? Jaký by mohl být? Vize ETS do roku 2017.
Dynamis 2011, číslo 1
2010/2 ETS začíná slavit 20 let od založení školy, seznam pracovníků školy od založení.
Dynamis 2010, číslo 2
2010/1 ETS začíná slavit 20 let od založení školy, seznam pracovníků školy od založení.
Dynamis 2010, číslo 1
2009/3 Studenti a absolventi.
Dynamis 2009, číslo 3
2009/2 Seminář expanduje. Jak se studuje dálkařům. Ondřej Kubů: Učení o světské moci – reflexe reformačních konfesí. Výroční zpráva za rok 2008. Pozvánka na Letní školu ETS.
Dynamis 2009, číslo 2
2009/1 Představení oboru sociální práce.
Dynamis 2009, číslo 1
2008/spec Speciální číslo, věnované projektu Rovnost šancí - Harmonické využití rovného postavení mužů a žen ve společnosti.
Dynamis 2008, číslo 3
2008/3 Naši učitelé se představují a odpovídají otázky např.: Proč by váš předmět měl být vyučován právě na ETS?
Dynamis 2008, číslo 1
2007/2 Nastupuje ředitel Jan Valeš. Představení učitelky Ivy Kernové. Nový spirituál – Dája Staňková. Fotopříloha.
Dynamis 2007, číslo 2
2005/2 Obnova církve – slovo Karla Taschnera. Studijní pobyt Pavla Paluchníka. Sirotčinec v Talpos. Za absolventy: Pavel Trefný, Marek Šrámek.
Dynamis 2005, číslo 2
2005/1  
Dynamis 2005, číslo 1
2004/3  
Dynamis 2004, číslo 3
2004/2  
Dynamis 2004, číslo 2