Dynamis

Bulletin Dynamis je občasník o životě semináře. Vychází jednou až třikrát do roka, zpravidla v lednu, květnu a září. Obsahuje zpravidla úvodník známé osobnosti, novinky ze školy, představení projektů, které se týkají školy, rozhovory se studenty, učiteli či novými zaměstnanci. Mapuje rozvoj školy a doprovází její historii, což je vidět např. na vývoji grafické podoby. Dynamis je původně řecké slovo, které je možné přeložit jako síla, moc, mohoucnost, přesvědčivost, možnost, potencionalita, pohyb.

Číslo Výběr z obsahu Náhled
2023/1 Připravujeme roční bilickou školu v Brně. Ohlédnutí za kurzy Misie a Hudba v církvi. Nová akreditace. Rozhovor se Štěpánkou Paluchníkovou (žena teoložka) a Petrem Fulierem (absolvent, psychoterapeut).
2022/1 Připravujeme první ročník letní biblické školy OPEN IT! Představení kurzu Zahraniční misie (David Symon). Rozhovor s Mgr. Barborou Knížkovou (sociální výzkum, Kambodža).
Dynamis 2022/1
2021/1 Historie - 30 let v datech a fotografiích. Rozhovor se zakladateli ETS Karlem Taschnerem a Pavlem Černým. Rozhovor se studenty z historicky prvního a současného ročníku Pavlem Plchotem a Václavem Jančou. Ohlédnutí za ročním kurzem Hudba v církvi.
Dynamis 2021, číslo 1
2020/1 Rozhovor s Ester Miffkovou z katedry sociální práce. Představení Libora Duchka. Kateřina Černá, studentka PSP. Visible Music Weekend 2 – dojmy účastníků, text nové písně. Homiletický seminář Davida Beni – reflexe. Možnosti navazujícího studia na VŠ.
Dynamis 2020, číslo 1
2019/2 Priority rozvoje školy na léta 2019 – 2026. Visible Music Weekends – hudební víkendy na ETS ve spolupráci s Visible Music Collage. Střídání zástupců řediele – rozhovor s Jiřím Bukovským a Viktorem Berem. Vikář Pavel Homolka – absolvent ETS.
Dynamis 2019, číslo 2
2019/1 Vzdělávací institut ETS. Nová kniha Daniela Fajfra – Budete mými učedníky. Pavel Černý – komentář k akreditaci. Evingalikální fórum 2019 – Revitalizace církve. Rozhovor s Janem Adamcem, studentem 2. ročníku.
Dynamis 2019, číslo 1
2018/2 Nová studijní referentka – Štěpánka Paluchníková. Nová skripta Pavla Černého – Teologie a praxe služby pastýře. Langham – biblický komentář pro střední Evropu. Evangelikální fórum 2018 - Církev uprostřed genderového chaosu. Rozhovor s vikářem L. Neumanem
Dynamis 2018, číslo 2
2018/1 Ukázka z absolventské práce Jaroslava Bečváře: Christian David – mužská spiritualita. Naši studenti: Ivelína Dobreva, Jakub Prouza a Eva Šolcová. Absolventka Helena Zárubová. Představení kateder, oborů a programů na ETS.
Dynamis 2018, číslo 1
2017/3 Rozhovor s ocházejícím ředitelem, Janem Valešem. Zemřel Miloslav Jech, první ředitel ETS – ohlédnutí Roberta Harta. Wichterleho cena pro učitele ETS, Tomáše Pavlíčka. Spolek pro Jižní Súdán. Nabídka kurzů pro veřejnost.
Dynamis 2017, číslo 3
2017/2 Roční kurz Blackbridge. Roční kurz Bible v kostce. Vzdělávací institut ETS. Studentka Eva – „trochuliberálka“ mezi fundamentalisty. Studentská práce Václava Janči: List Ingatia Smyrenským. Evangelikální fórum 2017 - ohlédnutí.
Dynamis 2017, číslo 2
2017/1 Rozhovor s novým ředitelem ETS, Milošem Poborským. Nejlepší ročníková práce r. 2016. Výroční zpráva za rok 2015-16. Absolvent: Lukář Firla.
Dynamis 2017, číslo 1
2016/1 Seminář má své místo v těle Kristově. Rozhovor s učiteli: Pavel Raus, Dana Staňková, David Beňa. Gospel for Afrika v domově pro seniory.
Dynamis 2016, číslo 1
2015/1 Jde ETS správným směrem? Ohlédnutí za strategickým plánem z roku 2011.
Dynamis 2015, číslo 1
2013/3 ETS očima absolventů a jejich zaměstnavatelů.
Dynamis 2013, číslo 3
2013/2 Rozhovor s absolventem Jakubem Limrem, informace o škole.
Dynamis 2013, číslo 2
2013/1 Připravované projekty.
Dynamis 2013, číslo 1
2012/3 Do nového školního roku.
Dynamis 2012, číslo 3
2012/2 Rok 2011, přípravy nadace, letní škola ETS 2012.
Dynamis 2012, číslo 2
2012/1 Praktická příprava ke službě v církvi a ve společnosti.
Dynamis 2012, číslo 1
Macro: No such attachment Církev, jak ji vidí ETS. Seznam studentů školy od založení (Dočasně nedostupné).  
2011/1 Jaký byl? Jaký by mohl být? Vize ETS do roku 2017.
Dynamis 2011, číslo 1
2010/2 ETS začíná slavit 20 let od založení školy, seznam pracovníků školy od založení.
Dynamis 2010, číslo 2
2010/1 Upozornění na nové webové stránky školy. Vzdělaná a obdělaná – úvodník ředitele. Jak se rodí velká láska – kázání J. Valeše. Představení učite: Tereza Ráchel Bícová. Písemná práce: Anselm z Canterbury – Proslogion (Ondřej Kubů). Dávají i dostávají - jak se žije vyučujícím (Ráchel Bícová, David Novák, Tomáš Grulich) Zpráva ředitele za rok 2009. ETS začíná slavit 20 let od založení školy.
Dynamis 2010, číslo 1
2009/3 Duch Boží, Duch odvahy (Jan Valeš). Písemná práce: Kantova etika - kategorický imperativ (Eva Paulusová). Absolventi staří i noví: Pavel Trefný, Štěpán Vašíček, Radomír Palacký, Kristýna Novotná, Jeroným Bartoloměj Bláha, Petr Pospíšil, Olga Sovová, Michal Zvonař. Ohlédnutí za letní školou ETS.
Dynamis 2009, číslo 3
2009/2 Seminář expanduje. Jak se studuje dálkařům. Ondřej Kubů: Učení o světské moci – reflexe reformačních konfesí. Výroční zpráva za rok 2008. Pozvánka na Letní školu ETS.
Dynamis 2009, číslo 2
2009/1 Představení oboru sociální práce. Co je to rasismus (Jan Valeš). Rozhovor se studenty dálkového studia o studiu soc. práce. Přehled možností studia na ETS.
Dynamis 2009, číslo 1
2008/spec Speciální číslo, věnované projektu Rovnost šancí - Harmonické využití rovného postavení mužů a žen ve společnosti.
Dynamis 2008, číslo 3
2008/3 Naši učitelé se představují a odpovídají otázky např.: Proč by váš předmět měl být vyučován právě na ETS? - Viktor Ber, Peter Cimala, Pavel Černý, Marshall T. Brown, Pavla Cimlerová, Karel Dřízal, Tomáš Grulich, Veronika Dziamová, Jan Hábl, Robert Hart, Zdeněk Halas, Pavel Hošek, Matěj Hájek, Radomír Kalenský, David Novák, Marek Macák, Petra Kubečková, Václav Mitáš, Iva Kernová, Stephen E. Olsen, Slavomír Krupa, Daniel Fajfr, Pavel Raus, Richard Trča, Marcel Sibrt, Dana Staňková, Jan Valeš, Karel Taschner, Alice Wagenknechtová
Dynamis 2008, číslo 1
2007/2 Nastupuje ředitel Jan Valeš. Poděkování manželům Taschnerovým (Jan Valeš). Představení učitelky Ivy Kernové. Nový spirituál – Dana Staňková. Fotopříloha (začátek školního roku).
Dynamis 2007, číslo 2
2005/2 Obnova církve – slovo Karla Taschnera nejen k 15. výročí založení školy. Studijní pobyt Pavla Paluchníka v Belfastu. Sirotčinec v Talpos - Jindřich Pupíček Pešek, student 3. ročníku. Za absolventy: Pavel Trefný, Marek Šrámek.
Dynamis 2005, číslo 2
2005/1 Zpráva o činnosti ETS za rok 2004. Představení absolventů: Miriam Šedivá, Petr Pospíšil, Jana Šrámková. Vyslanci ETS ve sborech CB - projekt komunikace se sbory. Fotopříloha: rok 2004.
Dynamis 2005, číslo 1
2004/3 Rok svateb (foto) - 12 svateb absolventů, studentů a učitelů (seznam). Léto v Jižním Súdánu - misijní cesta Anny Víškové, st. 3. roč. Vánoční rozhlasová úvana - Jana Šrámková. Dohoda spolupráce mezi knihovnami Fuller Theol. Seminary a ETS (on-line přístup).
Dynamis 2004, číslo 3
2004/2 Miloslav Jech, 1. ředitel ETS, odchází z pozice učitele, jeho život představuje K. Taschner, na výuku vzpomíná Olga Sovová. Rozhovor s absolventy: Petr Coufal, Jan Salaba. Podzimní soustředění se studenty. Adopce studentů ETS. Den ETS - článek a fotopříloha.
Dynamis 2004, číslo 2