Osoba :: prof. ThDr. Ján Liguš, Ph.D.

Profil

Magisterské teologické vzdělání získal na Komenského evangelické bohoslovecké fakultě v Praze (1962–1967), postgraduální studium v oboru systematické teologie postupně v Mansfield College, Oxford, Oxfordská univerzita 1968/69, Kirchliche Hochschule in Wuppertal 1969 a nakonec na Komenského evangelické bohoslovecké fakultě v Praze  roku 1982. Od jara 1989 visiting professor na několika školách v USA. Vedoucí katedry Praktické teologie na UK Husitská teologická fakulta od roku 1991 doposud, v letech 2000-2006 děkan této fakulty.

V letech 1967-1987 sloužil jako kazatel Církve bratrské. Jmenován docentem 1993, profesorem 2000, PhD 2002.

Na ETS přednáší od roku 2010.

Vyučované předměty

Calendar Kalendář

Systematická teologie 3 ZO 2017/2018 :: denní
ZO 2017/2018 :: dálková
ZO 2016/2017 :: denní
ZO 2015/2016 :: ---
ZO 2013/2014 :: dálková
LO 2011/2012 :: denní
ZO 2011/2012 :: dálková
LO 2010/2011 :: denní
LO 2009/2010 :: denní
Systematická teologie: současná scéna LO 2020/2021 :: denní
ZO 2017/2018 :: dálková

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184