Osoba :: Mgr. Bc. Martin Škoda

Skodamartin%2011xii

Člen katedry:

Profil

V roce 2006 absolvoval specializaci v pedagogice na PF Univerzity Hradec Králové v oboru Náboženská výchova s titulem Bc. V roce 2007 jsem dokončil dvousemestrální postgraduální studim na KTF Univerzity Karlovy v Praze “Etika konfliktních situací” u Prof. Rethmanna. V roce 2010 úspěšně dokončil studium teologie v oboru teologické nauky na KTF Univerzity Karlovy v Praze s titulem Mgr. Diplomová práce byla zaměřena na využití pastorace a katecheze při resocializaci vězněných osob a možnou návaznost této služby duchovních na některé speciálně výchovné postupy dalších odborných profesí.

V roce 2010 dokončil sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik u PhDr. Veroniky Šauerové (1. část cca 400 hodin), zaměřený kognitivně behaviorální psychoterapii a práci s komunitou odsouzených ve výkonu trestu. (V roce 2007 absolvoval krátký výcvik v hagioterapii u MUDr., Mgr. Remeše a PhDr. Halamové v PL Bohnice).

<ul> <li>od roku 1995 je členem Vězeňské duchovenské péče a dlouholetým členem jejího výkonného výboru</li> <li>od roku 1998 je kaplanem Vězeňské služby ČR (prakticky od založení této služby)</li> <li>od roku 2004 do r. 2009 byl metodickým asistentem Hlavního kaplana VS ČR</li> <li>od roku 2010 pracuje jako zástupce Hlavního kaplana VS ČR</li> <li>je autorem řady projektů pro duchovenskou službu vězňům v rámci tzv. programů zacházení, z nichž některé využívají i kaplani v dalších věznicích</li> <li>je členem týmu odborných pracovníků na Specializovaném oddělení pro mentálně retardované vězně ve věznici Stráž pod Ralskem</li> <li>práci kaplanů a jejich činnost pravidelně propaguje v odborném tisku vězeňské služby</li> <li>Je ordinovaným diákonem Církve bratrské a členem staršovstva v libereckém sboru CB.</li> </ul>

Na ETS vyučuje od roku 2010.

Vyučované předměty

Calendar Kalendář

Pastoračně sociální práce s delikventy LO 2019/2020 :: denní
LO 2019/2020 :: dálková
LO 2016/2017 :: denní
ZO 2015/2016 :: denní
ZO 2014/2015 :: denní
ZO 2013/2014 :: denní
ZO 2012/2013 :: denní
LO 2011/2012 :: denní
LO 2009/2010 :: denní
Psaní absolventské práce 1 ZO 2014/2015 :: denní
Pastoračně sociální řešení hraničních životních situací LO 2015/2016 :: denní
LO 2014/2015 :: denní
LO 2013/2014 :: denní
LO 2012/2013 :: denní
LO 2011/2012 :: denní
LO 2010/2011 :: denní
Psaní bakalářské práce 1 ZO 2010/2011 :: denní
Psaní bakalářské práce 2 LO 2010/2011 :: denní
Psaní bakalářské práce 3 LO 2010/2011 :: denní
Psaní bakalářské práce 4 ZO 2011/2012 :: denní
Psaní bakalářské práce 5 ZO 2011/2012 :: denní
Psaní bakalářské práce 6 LO 2011/2012 :: denní
Křesťanský rozměr sociální práce v hraničních životních situacích ZO 2014/2015 :: ---

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184