První psychologická pomoc

Absolvent získá vhled do problematiky zvládání krize v mimořádných či nenadálých situacích, naučí se rozpoznat základní potřeby člověka v krizi, získá teoretické vědomosti z oblasti zvládání krize. Posílí komunikační dovednosti a osvojí si základní dovednosti a posloupnost postupů při první psychologické pomoci. Zvýší své sebevědomí ve zvládání složitých a nepřehledných situacích.

ZDE více o kurzech pro sociální služby, možnostech přihlášení či objednávek.

Seminář je vhodný pro pracovníky v přímé péči, sociální pracovníky a ostatní profese v sociálních službách (např. pastorační pracovníci, aktivizační pracovníci, asistenti…).