Křesťanská etika 2023

V tomto předmětu se studenti seznámí se základními problémy obecné křesťanské etiky. Studenti budou uvedeni do základních problémů vztahu metafyziky, epistemologie a etiky. Studentům budou stručně představeny mimokřesťanské etické systémy a dále budou nastíněny základní možnosti křesťanského přístupu. Hlavní pozornost pak bude věnována vybraným situacím křesťanské etiky jako subjektivní odpovědi křesťana a církve na objektivní realitu Božího řádu a Boží existenci. Vybrané okruhy témat:

  • Základní předpoklady, kategorie a pojmy etiky
  • Typologie etických přístupů vč. dějinných kořenů
  • Problematika “učitelnosti“ či přenositelnosti mravů, resp. dobra
  • Etika a posvěcení

Název anglicky:

Christian Ethics

Cíle:

Studenti se seznámí se základními problémy obecné křesťanské etiky a budou schopni pojmenovat a definovat základní přístupy etické argumentace. Porozumí podstatě jednotlivých etických přístupů v dějinách evropské kultury a v dějinách církve s ohledem na jejich filozofické a teologické zakotvení. Budou rozumět úloze Bible v etické argumentaci.

Metoda výuky:

Kurz kombinuje přednášku se samostatnou prací studenta na základě četby.

Hodnocení:

Kurz je uzavřen formou eseje na vybrané etické téma.

  • Hábl, J., I když se nikdo nedívá. Fundamentální otázky etického vychovatelství, Červený Kostelec: Nakl. Pavel Mervart, 2016
  • Hábl, J., Na charakteru záleží. Problém učitelnosti dobra, Červený Kostelec: Nakl. Pavel Mervart, 2020
  • Lewis, C. S., Zničení člověka, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1998
  • Skoblík, J., Přehled křesťanské etiky, Praha: Karolinum, 2004
  • Schirrmacher, T., Morální odpovědnost: tři rozměry etického rozhodování – zákon, moudrost, svědomí, Praha: Návrat domů, 2016

Výuka pro veřejnost

Křesťanská etika 2023 (ZO 2023/2024 / A :: denní)

Učitelé

Mgr. Jan Valeš, Ph.D.
Katedra systematické teologie, Katedra obecných předmětů
Katedra systematické teologie