Jan Valeš, Ph.D.

Absolvent ETS z roku 1995. Magisterský diplom získal na UK Evangelická teologická fakulta, 1998. Doktorát na téma “Člověk jako otevřenost v myšlení W. Pannenberga a K. Rahnera” obhájil na UK Evangelická teologická fakulta v roce 2014. Pracoval jako sociální asistent, pedagog volného času, od roku 2002 jako kazatel Církve bratrské (ordinován v roce 2004), 2007 až 2017 jako ředitel ETS, do roku 2017 opět jako kazatel Církve bratrské. Na ETS začal vyučovat v roce 1995.

Mojí profesí vždy byla práce s lidmi – mladými, na ulici, v církvích, 10 let na této škole, nyní jako kazatel. Baví mě fotbal a pohyb obecně, čas strávený v přírodě, muzika, snowboardování. A to vše někdy sám, jindy s někým, často s manželkou, dětmi nebo přáteli.

Publikační činnost:

 • Křestní přípravy v evangelikálních církvích v ČR. Theologia vitae, spoluautor Olin Kadlec, 2015/2 (roč. 5), str. 163-184. ISSN 1803-4829.
 • Wolfhart Pannenberg’s imago Dei doctrine as interpreted by F. LeRon Shults and Kam Ming Wong. European Journal of Theology, 2014/1 (roč. XXIII), str. 43-56. ISSN 0960-2720.
 • Jak první reformace nakládala s Augustinem a jeho spisy? U Husa, Mikuláše Biskupce a Rokycany. Theologia vitae, 2009/1, strany 85-114.
 • Recenze knihy Bailie Gil, Violence Unvailed, Teologická reflexe 2/2007, strana 215n.
 • B. J. F. Lonergan, Teologické texty, 3/2001.

Vyučované předměty

Účast na projektech

 • Církev a komunita
 • Inspiro II
 • Komunitní centrum Chvaly
 • Konverze - základní křesťanská zkušenost
 • Odpuštění a smíření v teologii a pastoraci
 • Rozvoj křesťanských organizací - network
 • Spiritualita v materiálním světě
 • Starý zákon a křesťané
 • Strategické plánování rozvoje ETS
 • Vliv reformace na církev a dnešek