Současná etická témata 2023

V tomto předmětu se studenti seznámí se základními problémy obecné křesťanské etiky. Hlavní pozornost pak bude věnována výkladu principů křesťanské etiky aplikovaných do současné situace. Student získá teoretické vědomosti a metodické schopnosti, aby mohl pokračujícím studiem dané oblasti sám formulovat odpovědné etické stanovisko ke kterékoli aktuální etické otázce (uvnitř církve i ve veřejné diskusi).

Vybrané okruhy:

  • Formování charakteru
  • Manželství a rodičovství
  • Etická dilemata v otázkách počátku a konce lidského života
  • Stát, občanská neposlušnost, válka
  • Životní prostředí

Název anglicky:

Topics in Contemporary Ethics

Cíle:

Absolvent kurzu bude připraven mluvit s druhými o tom, jak křesťanská víra souvisí s jednáním a rozhodováním v životě. Seznámí se s řadou poznatků a informací pro etickou reflexi konkrétních životních situací, těch každodenních i mezních.

Metoda výuky:

Kurz kombinuje přednášku, seminář, samostatnou četbu a její reflexi.

Hodnocení:

Kurz je uzavřen esejí na vybrané etické téma.

  • Geisler, N. L., Christian Ethics: Contemporary Issues & Options, 2. vydání, Grand Rapids: Baker Academic, 2010
  • Hábl, J., I když se nikdo nedívá. Fundamentální otázky etického vychovatelství, Červený Kostelec: Nakl. Pavel Mervart, 2016
  • Skoblík, J., Přehled křesťanské etiky, Praha: Karolinum, 2004
  • Schirrmacher, T., Morální odpovědnost: tři rozměry etického rozhodování - zákon, moudrost, svědomí, Praha: Návrat domů, 2016

Výuka pro veřejnost

Současná etická témata 2023 (LO 2023/2024 / A :: denní)