Současná etická témata 2023

Výuka pro veřejnost

Současná etická témata 2023 (LO 2023/2024 / A :: denní)

Učitelé

Mgr. Jan Valeš, Ph.D.
Katedra systematické teologie
Katedra systematické teologie