Pastorační směry 2023

Záměrem předmětu je předložit přehled o metodách a přístupech křesťanských přístupů k pastoraci, péči o duši a psychoterapii, které jsou v současnosti dostupné v prostředí evangelikálních církví u nás i v zahraničí. Prezentované informace jsou východiskem pro hlubší porozumění jejich základním tezím i pro jejich kritické hodnocení. Studenti jsou vedeni k reflexi jednotlivých přístupů v kontextu kultury českých evangelikálních církví.

Rámcový rozpis učiva:

 • nouthetické a biblické poradenství
 • duchovní formování
 • vnitřní uzdravení
 • křesťanské poradenství – psychodynamická perspektiva
 • integrativní psychoterapie
 • křesťanská adaptace terapie zaměřené na přijetí a závazek (ACT)
 • přístup Larryho Crabba a Dana Allendera
 • na Krista orientovaná terapie dle Neila Andersona

Název anglicky:

Counseling Approaches

Cíle:

Studenti získají přehled o výchozích předpokladech a praxi jednotlivých přístupů v křesťanské péči o duši. Rozvinou schopnost tyto směry kriticky zhodnotit a integrovat je s vlastními teologickými přesvědčeními. V průběhu kurzu rozvíjí schopnost kritického myšlení a schopnost promyslet praktické uplatnění a dopady jednotlivých přístupů v praxi. Studenti se dále v rámci zpracování závěrečné eseje více do hloubky obeznámí s vybraným pastoračním přístupem.
Metoda výuky:

Přednášky s prezentací, navazující rozhovory a reflexe studentů, reflexe četby.

Hodnocení:

Klasifikovaný zápočet vycházející z následujících výstupů:

 • aktivní účast na přednáškách (30%)
 • reflexe (30%)
 • závěrečný esej na základě četby vybraného autora (40%)
 • Adams, J., Competent to Counsel, Grand Rapids, MI: Zondervan, 1986
 • Allender, D., Cesta uzdravení, Bratislava: Porta Libri, 2003
 • Anderson, N. et al., Christ-Centered Therapy. The Practical Integration of Theology and Psychology, Grand Rapids, MI: Zondervan, 2000
 • Aten J. D. et al., Spiritually Oriented Inverventions for Counseling and Psychotherapy, American Psychological Association, 2011
 • Blanton P. G., Contemplation and Counseling. Integrative Model for Practitioners, Downers Grove, IL: IVP Academic, 2019
 • Calhoun A., Spiritual Disciplines Handbook, Downers Grove, IL: IVP, 2015
 • Cloud, H., Townsend, J., Hranice, Praha: Návrat domů, 2002
 • Crabb, L., Osobnost člověka, Praha: Návrat domů, 1995
 • Crabb, L., Umění přiblížit se, Praha: Návrat domů, 2000
 • Foster, R., Beebe, G., Longing for God: Seven Paths of Christian Devotion, Downers Grove, IL: IVP, 2009
 • Frazer, J. C., Developments in Biblical Counseling, Grand Rapids, MI: Reformation Heritage Books, 2015
 • Knabb, J., Faith-Based ACT for Christian Clients: An Integrative Approach, New York, NY: Routledge, 2016
 • McMinn, M., Campbell, C., Integrative Psychotherapy: Toward a Comprehensive Christian Approach, Downers Grove, IL: IVP, 2007
 • Knabb, J., Faith-Based ACT for Christian Clients: An Integrative Approach, Downers Grove, IL: IVP Academic, 2007
 • Payneová, L., Uzdravující přítomnost, Praha: Návrat domů, 2008
 • Powlison, D., Speaking Truth in Love: Counsel in Community, Greensboro, NC: New Growth Prss, 2005
 • Powlison, D., Biblical Counseling Movement. History and Context, Greensboro, NC: New Growth Press, 2009
 • Tournier, P., Osoba a osobnost, Praha: Návrat domů, 1998
 • Tripp, P. D., Instrument in the Redeemer’s Hands: People in Need of Change Helping People in Need of Change, Phillipsburg, NJ: P&R Publishing, 2002
 • Willard, D., Renovation of the Heart, Colorado Springs, CO: NavPress, 2002

Učitelé

Mgr. Marek Macák
Katedra pastorace a psychologie, Katedra obecných předmětů
Katedra pastorace a psychologie