Mgr. Marek Macák

Pochází ze Slovenska. Své vzdělání získal na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (2000 - 2009). Vedle výuky pastoračních a psychologických předmětů na ETS působil na Psychiatrické klinice Všeobecné fakultní nemocnice a 1. LF UK (2009-2016) a v Centru pro léčbu bolesti VFN v Praze (2016 - 2017). V současnosti působí jako školitel v Psychiatrické nemocnici v Horních Beřkovicích a jako instruktor při výuce psychologické diagnostiky na Institutu klinické psychologie.

Od r. 2016 působí jako předseda České společnosti pro Rorschacha a projektivní metody a v r. 2018 společně s dalšími kolegy založil Asociaci pro dialog křesťanství a psychologie www.adkp.cz, která slouží studentům psychologie, psychologům a věřícím poradcům a psychoterapeutům. V rámci ADKP spolupracuje také s psychology z Wheaton College v Chicagu. Zabývá se psychoanalyticky zaměřenou psychologickou diagnostikou, vztahem víry a psychologie, problematikou sexuality a LGBT+ otázce. V oblastech svého odborného a duchovního zájmu se věnuje také překladatelské činnosti. Je členem International Rorschach Society a Christian Association for Psychological Studies. Pravidelně jej lze slyšet v pořadu Uši k duši na Rádiu 7.

Vyučované předměty

Účast na projektech

  • Integrace teologie a psychologie v předmětu Pastorační směry
  • Konverze - základní křesťanská zkušenost