Řečtina 1 2023

Předmět představuje uvedení do úplných základů biblické řečtiny. Probírá se alfabéta, zásady korektního čtení a psaní, základní skloňování (první, druhá i třetí deklinace), u sloves jen časování prézentu a konjunktivu, základní principy překladu participií a základní slovní zásoba.

Název anglicky:

Biblical Greek 1

Cíle:

Cílem je uvést studenta do novozákonní řečtiny (alfabéta, korektní čtení a psaní, základní skloňování, u sloves v aktivu prézens, konjunktiv a participia prézentu, základní slovní zásoba). Žádné předchozí znalosti řečtiny se nepředpokládají

Metoda výuky:

Výuka probíhá formou semináře. Vyučující seznámí studenty s gramatickými jevy, které jsou následně ilustrovány na příkladech a procvičovány. Gramatický výklad a procvičování doplňují poznámky k významu jednotlivých jevů pro výklad textu.

Hodnocení:

Podmínkou klasifikace je aktivní účast na seminářích a plnění průběžných úkolů. Klasifikace je založena na závěrečném testování dosažených znalostí a dovedností.

  • Dobson, J., H., Novozákonní řečtina pro každého, 1. Vyd., Praha: Biblion, 2002
  • Bartoň, J., Uvedení do novozákonní řečtiny, Praha: KLP, 2009
  • Muchnová, D., Souhrn starořecké gramatiky — klasická řečtina, Praha: ARRA Print, 2008
  • Tichý, L., Slovník novozákonní řečtiny, Olomouc: Mgr. Jiří Burget, 2001

Výuka pro veřejnost

Řečtina 1 2023 (ZO 2024/2025 / A :: denní)
Řečtina 1 2023 (ZO 2023/2024 / A :: denní)
Řečtina 1 2023 (ZO 2023/2024 / A :: dálková)

Učitelé

Mgr. Zdeněk Halas, DiS., Ph.D.
Katedra biblických studií
Katedra biblických studií