Mgr. Pavel Paluchník, Ph.D.

Církev

Narodil se do kazatelské rodiny a od malička tak prožíval krásy i zápasy života v církvi a pastýřské služby. Své rozhodnutí pro Krista uzrávalo od dětských let a přetavilo se v přijetí Božího povolání do služby v církvi, nejprve v mládeži a posléze i v roli kazatele. Svůj vikariát v Církvi bratrské započal ve sboru v Karlových Varech (2007-2008), dále sloužil jako kazatel v Černošicích (2008-2017) a od roku 2017 působí v Poděbradech. Několik let byl členem Odboru pro mládež a členem Odboru pro vzdělávání při Radě CB. V roce 2006 se účastnil dvouměsíčního misijního pobytu v africkém Malawi.

Studium

ETS absolvoval v roce 2002 (abs. práce na téma „Eschatologie v první a druhé reformaci“). ETF UK absolvoval v roce 2006 (dipl. práce: „A unique role of Jesus´ humanity in paraenesis in the epistle to the Hebrews“). Roční stáž (2004-2005) absolvoval na Union Theological College, QUB v Severním Irsku, na kterou navázaly kratší studijní pobyty v Anglii (Tyndale House - Cambridge, 2010) a v USA (Wheaton College – Chicago, 2015). Doktorát získal na ETF UK v oboru Biblická teologie. Téma dizertační práce: Pareneze v listu Židům: záměr, funkce a teologické zakotvení parenetických pasáží.

Na ETS učí od roku 2006. Vyučuje předměty Úvod do Nového zákona 1 a 2, Exegeze NZ 1 a 2 a Dobové pozadí NZ. Od roku 2020 je vedoucím katedry biblistiky.

Rodina

Pavel Paluchník je ženatý a s manželkou Štěpánkou Paluchíkovou vychovávají tři děti. Mezi jeho záliby patří vysokohorská turistika, kolektivní sporty, vytrvalostní běh, poslouchá hudbu a rád hraje na baskytaru.

Publikace

Odborné studie

  • The Epistle to the Hebrews as a Consoling Appeal to Ostracized Jewish Christ-followers: Reception of Jewish Paul in Hebrews. In: ÁBEL, František. (ed.), Receptions of Paul during the First Two Centuries: Exploration of the Jewish Matrix of Early Christianity. Lanham, Boulder, New York, London: Lexington Books / Fortress Academic, 2023, s. 379–418.
  • Let Us Go Outside the Camp: Hebrews 13:13 and the Purpose of the Epistle. Communio Viatorum. 2021, vol. LXIII, issue 3, pp. 185-208.
  • „Cesta k dospělosti : Analýza problému komunity a pastorační strategie autora v listu Židům 5,11-6,12” In: Jednota v mnohosti: sborník konferenčních příspěvků In pluribus unitas: 2016. Chomutov: Luboš Marek, 2018, s. 66–76.
  • “Překlad listu Židům ve znění B21 a ČSP” In: Theologia vitae. 2009, sv. 2, č. 2, s. 207-218.

Články z církevních periodik z poslední doby:

  • „Farizeové Ježíšovy doby“ in Brána (4/2023)
  • „Immanuel“ in: Brána (1/2021)
  • „Sedmý den“ in: Brána (3/2020)
  • “Budete milovat jen ty, kdo milují vás? (Mt 5,43-48)” in: Brána (8-9/2019)
  • “Obraťte se! (Ez 14,6)” in: Evangelický týdeník - Kostnické jiskry (33/2018)
  • „Velikonoce, my a naše doba“ In: Brána (4/2015)

Články si lze přečíst zde

Vyučované předměty