Mgr. Bc. Libor Duchek

Absolvent FF UK a ETF UK v oborech řečtiny, literární komparatistiky, teologie křesťanských tradic a pedagogiky pro SŠ. Novořečtinu studoval v Athénách. Postgraduálně studoval na katedře NZ. Roky učil češtinu, angličtinu, starořečtinu i novořečtinu a latinu na různých středních a jazykových školách. Několik let pracoval v redakci časopisu Brána a spolupracoval s redakcí časopisu Slovo & Život. Má za sebou duchovní a administrativní praxi v ECM a v současné době v CB Smíchov.

Mými vzory vždycky byli velcí řečníci, nicméně v učení dávám přednost tomu, když si na to studenti přijdou sami. Oni mají větší radost a já také.

Publikace a přednášky:

  • Jak chválí Hospodina stromy a krajina? - Slovo a život 2018
  • What picture did have Romans about the Apostle Paul? - Society of Biblical Literature 2017
  • Pneumatologická argumentace apoštola Pavla v Listě Římanům - In pluribus unitas 2016
  • The seed of Abraham in the Epistle to Romans - XXIV. Colloquium Biblicum 2016
  • The Figure of Moses in the Epistle to Romans - XXIII. Colloquium Biblicum 2015
  • Tajemství Boží Trojice - Brána 2013
  • Katharsis v řecké tragédii - FF UK 2011
  • Ineffabilis - O neposkvrněném početí Marie Panny - Getsemany 2004

Vyučované předměty