Úvod do biblické exegeze 2023

Výuka pro veřejnost

Úvod do biblické exegeze 2023 (ZO 2023/2024 / A :: denní)

Učitelé

David Beňa, lic. theol.
Katedra biblických studií, Katedra systematické teologie, Katedra obecných předmětů
Katedra biblických studií