David Beňa, lic. theol.

David Beňa studoval teologii na biblické škole ve Wallsee v Rakousku (1995-96) a na Staatsunabhängige theologische Hochschule ve švýcarské Basileji (1996-2001). Na ETS vyučuje od roku 2002, v posledních letech zejména religionistické a starozákonní obory, někdy vypomáhá také s předměty pastorálními, homiletickými či systematicko-teologickými. O vybraných tématech přednáší také sborovým pracovníkům či mládežím. Zaměřuje se mj. na vztah mezi Starým a Novým zákonem, na dějiny výkladu Bible v křesťanství a v judaismu či na teologii reformace.

Je ordinovaným kazatelem evangelia. V letech 2004-2009 byl správcem olomouckého sboru Církve bratrské, od roku 2009 pracuje jako tajemník odboru Rady CB pro vzdělávání. S manželkou žije v Litomyšli, mají tři děti.

Výběr z médií

Přednášky, rozhovory:

Kázání:

Texty:

Výběr z publikační činnosti
  • Biblické zprávy o stvoření a jejich pluralita. Teologický význam vnitrobiblické polyfonie. Theologia vitae, roč. 8-11 (2018-2021), č. 1., s. 11-21.
  • Představ si! Rozhovory o víře. Nový kostel, Litomyšl 2017. (spolu s P. B. Rothenem)
  • Jasnost Písma podle Martina Luthera. Theologia vitae, roč. 6 (2016), s 37-58.
  • Autorita duchovního v pohledu reformace: sumarizující přehled. Theologia vitae, roč. 5 (2015), č. 2, s. 139-150.
  • Křesťanská konverze a obdobné zkušenosti v jiných náboženstvích: Konverze k judaismu – teologicko-náboženský náčrt. Theologia vitae, roč. 4 (2011), č. 1., s. 9-20.

Vyučované předměty

Účast na projektech

  • Bakalářské studium teologie
  • Konverze - základní křesťanská zkušenost
  • Odpuštění a smíření v teologii a pastoraci
  • Starý zákon a křesťané
  • Studijní pobyty na ETS