Biblické základy misie 2023

Tento předmět seznamuje studenty s biblickými základy pro křesťanskou misii. Má Představuje Bibli jako misijní knihu. Seznamuje se základním příběhem Bible, který tvoří východisko pro křesťanskou službu ve světě. Ukazuje na misijní aspekty starozákonních a novozákonních textů. Seznamuje s misijní praxí Ježíše, Pavla a rané církve.

Okruhy témat:

  • Misie a velký příběh Bible
  • Starý zákon a pohled na misii
  • Ježíšova mise – evangelium v kontextu biblického příběhu, strategie, teologie, tým, příprava
  • Apoštol Pavel – život, cesty, tým, strategie, teologie

Biblické základy misie:

Název anglicky

Biblical Foundations for Missions

Cíle:

Tento předmět by měl pomoci studentům uvidět Bibli jako klíčový zdroj a usměrnění pro křesťanskou misii. Student začne vnímat misijní aspekty biblického příběhu v jeho celku, specifika konkrétních textů a misijní přístupy klíčových autorů a postav. Pochopil podstatu evangelia i mnohost jeho formulací v biblickém textu. Seznámil se misijním příkladem Ježíše, apoštolů, Pavla z Tarsu a rané církve.

Metoda výuky:

Předmět je vyučován formou přednášek. Předpokládá se četba příslušných primárních textů a aktivní účast na diskusích v hodinách. Hodnocení:

Předmět je uzavřen klasifikovaným zápočtem. Pro uzavření se počítá s aktivní účastí studenta na hodinách a plnění konkrétních úkolů (zejména četby) na hodiny. K hodnocení patří též závěrečný test.

  • Bible
  • Bosch, David J. Dynamika kresťanskej misie. Dějiny a budúcnosť misijných modelov – 1. diel: Novozmluvné modely misie. 1. vyd. vyd. Praha: Středoevropské centrum misijních studií, 2009.
  • Senior, Donald a Carroll Stuhlmuller. Biblické základy misie. Levice: Ježiš pre každého, 2002.
  • Wright, Christopher J. H. The Mission of God: Unlocking the Bible’s Grand Narrative. Downers Grove, Illinois: InterVarsity Press, 2006.

Učitelé

Mgr. et Mgr. Jiří Bukovský, Ph.D.
zástupce ředitele pro věci pedagogické
Katedra praktické teologie