Mgr. et Mgr. Jiří Bukovský, Ph.D.

Pochází z Kutné Hory. Životu s Bohem a službě se učil doma a v místním sboru Křesťanského společenství. Od svých šestnácti let sloužil jako vedoucí skupinky, dorostu a poté asi deset let jako vedoucí mládeže. Vedle této dlouhodobé služby se podílel zejména na kázání, vyučování, křesťanských táborech a misijních výjezdech. Od roku 2013 je členem Křesťanského společenství v Praze, kde slouží jako starší sboru.

Vystudoval teologii a filosofii na Husitské teologické fakultě (2001-2006) a sociokulturní a filosofickou antropologii na Fakultě humanitních studií (2001-2009) Univerzity Karlovy v Praze. Doktorské studium absolvoval na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy (2009–2018). Obhájená disertační práce se týkala raně křesťanské bohoslužby v 1. Korintským 12-14. Absolvoval též několik studijních a badatelských pobytů v zahraničí (Londýn, Heidelberg, Cambridge, Bonn, Amsterdam).

Na ETS učí od roku 2011 předměty související s Novým zákonem. Jedná se zejména o Úvod do Nového zákona, Dobové pozadí Nového zákona a Biblickou interpretaci.

Od září 2019 je zástupcem ředitele pro věci pedagogické.

 

Výběr publikační činnosti:

Vyučované předměty