Mgr. et Mgr. Jiří Bukovský, Ph.D.

Pochází z Kutné Hory. Životu s Bohem a službě se učil doma a v místním sboru Křesťanského společenství. Od svých šestnácti let sloužil jako vedoucí skupinky, dorostu a poté asi deset let jako vedoucí mládeže. Vedle této dlouhodobé služby se podílel zejména na kázání, vyučování, křesťanských táborech a misijních výjezdech. Od roku 2013 je členem Křesťanského společenství v Praze, kde slouží jako starší sboru.

Vystudoval teologii a filosofii na Husitské teologické fakultě (2001 – 2006) a sociokulturní a filosofickou antropologii na Fakultě humanitních studií (2001 – 2009) Univerzity Karlovy v Praze. Doktorské studium absolvoval na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy (2009 – 2018). Obhájená disertační práce se týkala raně křesťanské bohoslužby v 1. Korintským 12 – 14. Absolvoval též několik studijních a badatelských pobytů v zahraničí (Londýn, Heidelberg, Cambridge, Bonn, Amsterdam).

Na ETS učí od roku 2011. Od září 2019 je zástupcem ředitele pro věci pedagogické. Je pastorem v Křesťanském společenství Praha (region Západ) a členem výboru Evropského svazu evangelikálních teologů FEET.

Média:

Materiál ke kurzu Biblická interpretace:

Vzkříšení jako naděje věřících - přednáška na Sympoziu Biblické školy Kolín, 2019
Soud v komunitě svatých: obraz světa v 1 Korintským 5. In: Teologická reflexe, 2013(19)/2, str. 129 – 146.

Vyučované předměty