Misijní praktikum 1 2023

Předmět Misijní praktikum zahrnuje seminární část (společná práce ve skupině s učitelem, mentoring) a praktickou část kdy se student věnuje přípravě vlastního projektu a reflexi jednotlivých kroků s ním spojených. Student pod vedením učitele (mentora) připravuje vlastní misijní projekt (skutečný či hypotetický). Na něm si zkouší jednotlivé úkoly, rešerše, dovednosti (…) s misijními projekty spojenými. Pod vedením učitele také reflektuje a zpracovává své dosavadní zkušenosti. Konkrétní úkoly a jejich podoba je vždy nastavena individuálně dle potřeb studenta.

Náplň předmětu zahrnuje typicky níže uvedené oblasti a úkoly vždy přizpůsobené potřebám daného studenta:

 • setkání s mentorem
 • sdílení zkušeností a představ ve skupině
 • reflexe života v cizině
 • evaluace vlastní zkušenosti s misií
 • rozhovor s cizincem o Češích
 • rozhovor s vybraným misionářem
 • seznámení s vysílající organizací
 • vyhledání informací ke konkrétnímu etniku, skupině, zemi
 • rozhovor s misionářem
 • rozhovor s vedoucím církve o podpoře misie
 • rozhovor s aktivním příslušníkem jiného náboženství/etnika
 • cestovní plán pro zvolenou destinaci
 • plánování rozpočtu a fundraising
 • plánování komunikace z misijního pole
 • formování podpůrného týmu
 • plánování pro krizové situace

Název anglicky:

Practicum in Missions 1

Cíle:

Student si vyzkouší konkrétní dovednosti spojené s přípravou a konáním zahraniční misie. Získá konkrétnější představu o tom, co takový projekt obnáší. Učí se reflektovat své zkušenosti, prochází formací a získává konkrétní kompetence.

Metoda výuky:

Předmět je vyučován jako seminář a praxe. V rámci praxe student pracuje na vlastním misijním projektu. V rámci semináře skupinově nebo individuálně prezentuje učiteli stav svého projektu, plány, problémy, výhled. V rámci semináře pak dostává zpětnou vazbu od učitele (případně též dalších studentů).

Hodnocení:

Předmět je uzavřen zápočtem na základě splnění úkolů stanovených v individuálně dohodnutém plánu.

 • Pirolo, N. Pošli a pomáhej. Jak se postarat o misionáře. Praha: KMS, 1998.
 • Symon, D., Annadurai, E. Z Česka až na konec světa. Praktický průvodce pro misionáře a ty, kdo je podporují. Praha: KMS, 2022.

Učitelé

Mgr. et Mgr. Jiří Bukovský, Ph.D.
zástupce ředitele pro věci pedagogické
Mgr. David Symon, Ph.D.
Katedra praktické teologie
Katedra praktické teologie