Mgr. David Symon, Ph.D.

Od roku 2002 jezdil ještě během studia chorvatštiny a srbštiny na Univerzitě Karlově do zemí bývalé Jugoslávie na krátkodobé misijní výjezdy.

Po studiích spolu se svou chorvatskou manželkou dlouhodobě misijně působil v srbské části Bosny a Hercegoviny, kde pracoval s organizací International Fellowship of Evangelical Students (2008 – 2016).

V roce 2021 dokončil doktorské studium na Oxford Centre for Mission Studies (Velká Británie), se zaměřením výzkumu na identitu českých protestantských misionářů v zemích bývalé Jugoslávie.

V současné době žije v České republice, je členem Apoštolské církve a je zapojen do práce s misionáři, nejvíce v rámci Nadačního fondu Nehemia.

Věří v potenciál české církve pro mezinárodní misii.

Na ETS vyučuje od roku 2022.

Média:

Osobní web Davida Symona – ceskamisie.cz
David Symon a Eliška Annadurai: Z Česka až na konec světa (KMS 2022)

Vyučované předměty