Praxis pietatis: identita 2023 2

Předmět propojuje studium s osobním duchovním životem a službou studentů. Cyklus Praxis pietatis se učí ve třech částech formou jednotřídky – odlišnost částí předmětu Praxis pietatis je vyjádřena podnázvem (identita; společenství; služba). Odkazuje spíše k odlišné perspektivě studenta v jiné fázi studia a v jiné životní situaci, nežli k věcně jinému obsahu studia. V rámci první části cyklu tak student sleduje zejména téma své „osobní identity v Kristu“.

Rozpis učiva:

 • představení duchovních disciplín při práci s Biblí
 • setkání s Bohem skrze Písmo: kázání/vyučování a diskuze o Božích vlastnostech
 • škola života, aneb jak nás biblické pravdy formují a směřují k Bohu
 • duchovní cvičení, aneb jak se mohu s Bohem den ze dne setkávat

ázev anglicky:

Praxis Pietatis: Identity

Cíle:

Studenti se naučí hlouběji reflektovat a aktivně přispívat k duchovnímu růstu ve vlastním životě, jakož i integraci teoretických poznatků a osobní spirituality.

Metoda výuky:

Předmět je vyučován jako cvičení.

Hodnocení:

Výstupy:

 • aktivní účast na cvičení
 • reflexe role práce s Biblí v osobnostní formaci

Způsob hodnocení:

 • Zápočet. Udělen na základě aktivní účasti na cvičení.
 • Bonhoeffer, D., Život v obecenství, Praha: Návrat domů, 2006
 • Dohnal, J., Operace bez narkózy, 2.vyd. Praha: Nakladatelství KMS, 2012
 • Foster, R. J., Uspořádej svůj duchovní svět, Praha: Návrat domů, 2003
 • Komenský, J. A., Praxis pietatis, Ekumenická rada církví v ČR: Kalich, 1922
 • Kubů, O., Role kázně v duchovním životě, Absolventská práce ETS, 2014
 • Yancey, P., Proč se obtěžovat s církví? Praha: Návrat domů, 2003
 • Yancey, P., Zklamán Bohem, Praha: Návrat domů, 2002

Učitelé

Ing. Miloš Poborský
ředitel školy
Katedra obecných předmětů