Ing. Miloš Poborský

Vzděláním inženýr elektrotechniky (ČVUT, 1991). Deset let pracoval na MVČR jako programátor, systémový inženýr a vedoucí oddělení.

Od září 1998 do srpna 2017 pracoval jako pastor sboru KS Praha, region Jih.

V květnu 2002 založil a do srpna 2017 byl ředitelem České kanceláře kurzů Alfa. Od záři 2017 do září 2018 byl předsedou Správní rady kurzů Alfa.

Na ETS studoval v letech 2000 až 2004.

Dvě funkční období zastupoval Církev Křesťanská společenství v Radě ETS (1. 1. 2005 – 31. 12. 2014).

V listopadu 2016 jej Rada Církve bratrské jako zřizovatel ETS jmenovala na čtyřleté funkční období ředitelem ETS, s nástupem od 1. září 2017. Na jaře 2021 byl Radou ETS a Správní radou CB potvrzen ve funkci na druhé čtyřleté funkční období.

S manželkou Evou má již dospělého syna Davida.

Média:

Vyučované předměty

Účast na projektech

  • Adopce studentů
  • Aktuálně: Kdo dává, čtyřikrát dává
  • Blackbridge
  • Nové formy vzdělávání
  • Strategické plánování rozvoje ETS