Interpretace biblické knihy 1 2023

Předmět se věnuje výkladu konkrétní biblické knihy. Rozvíjí znalosti a dovednosti výkladu Bible. Jeho náplní je četba celku vybrané biblické knihy a její výklad s ohledem na původní kontext i jeho aplikace v kontextu současnosti. Pracuje se s jednou vybranou biblickou knihou, která se v průběhu semináře pročte a interpretuje v celé její délce.

Název anglicky:

Interpretation of a Book of the Bible 1

Cíle:

Student se podrobněji seznámí s konkrétní knihou Bible v jejím celku. Pochopí její strukturu, teologické důrazy, poselství v původním kontextu a její zvěst pro současnost. Student si procvičí interpretační dovednosti nikoli na osamělém textu, ale celku zvolené biblické knihy. Lépe tak pochopí návaznost jednotlivých částí, důležitost struktury a literárního kontextu. V rámci výkladu (četby) hlouběji pochopí také konkrétní pasáže s jejich teologickými důrazy a pastoračními, sociálními a prakticko-teologickými implikacemi.

Metoda výuky:

Předmět je vyučován jako seminář. Učitel přináší informace k biblické knize, kontextu a výkladu. Se studenty poté v hodině se pracuje s konkrétními biblickými texty a postupně procházejí zvolenou knihu Bible. Počítá se s aktivní účastí v hodině, diskuzí a vypracováním závěrečné práce.

Hodnocení:

Klasifikovaný zápočet. Hodnocení je uděleno na základě aktivní účasti a závěrečné práce.

  • Bible: Písmo svaté Starého a Nového zákona, podle ekumenického vydání z r. 1985. Praha: ČBS, 1991 Případně jiný kvalitní moderní překlad celé Bible
  • BibleWorks 9: Software for Biblical Exegesis and Research. Norfolk, Virginia: BibleWorks, LLC, 2012. Případně obdobné biblické počítačové programy a internetové pomůcky
  • Dohmen C., Stemberger G., Hermeneutika židovské Bible a Starého zákona, Praha: Vyšehrad 2007
  • Ellis, E. E., The Old Testament in Early Christianity: canon and interpretation in the light of modern research, Grand Rapids: Michigan Baker Book House, 1992
  • Fee, G. D.; Stuart, D., Jak číst Bibli s porozuměním, 2. vyd., Praha: Návrat domů, 1999
  • Kaiser, W. C., Směřujme k exegetické teologii. Biblická exegeze pro kázání a vyučování, Kroměříž: Didasko, 2017
  • Oeming, M., Úvod do biblické hermeneutiky, Praha: Vyšehrad, 2001

Učitelé

David Beňa, lic. theol.
Katedra biblických studií, Katedra systematické teologie, Katedra obecných předmětů
Mgr. et Mgr. Jiří Bukovský, Ph.D.
zástupce ředitele pro věci pedagogické
Katedra biblických studií