Integrace teologie a psychologie 2023

Anotace:

Předmět představuje různé způsoby přemýšlení nad integrací teologie a psychologie (moderní i postmoderní formy), tematizuje klíčové kontaktní body i třecí plochy obou disciplín. Zvláštní důraz je kladen na reflexi specifického kontextu české církve ve vztahu k pastoraci a psychologii. Studenti se seznámí s klíčovými příspěvky v oblasti integrace teologie, křesťanské praxe a psychologie.

Rámcový rozpis učiva:

 • historie vztahů mezi teologií a psychologií, moderní a postmoderní důrazy v integraci
 • teoretický základ pro integraci: různé koncepce vztahu mezi teologií, křesťanstvím a psychologií
 • možnosti a modely integrace
 • přehled současné odborné scény a vybrané konkrétní otázky integrace (psychopatologie a hřích, tělo
 • v teologii a v psychoterapii, jedinec a komunita, apod.)

Název anglicky:

Integration of Theology and Psychology

Cíle:

Student se orientuje v základních otázkách a dilematech vztahu křesťanství a psychologické teorie a praxe. Citlivě reflektuje otázky ve vztahu k pastoračním potřebám církve i ve vztahu k sekulární psychologii. Studenti se seznámí s praktickými implikaceni teologického diskurzu pro životní praxi věřícího, zvláště v kontextu pastorační činnosti a praktické teologie.

Metoda výuky:

Přednášky s prezentací, navazující diskuse a reflexe studentů.

Hodnocení: Klasifikovaný zápočet na základě následujících výstupů:

 • četba a aktivní účast na semináři (40%)
 • písemná reflexe k zvolené oblasti integraci teologie a psychologie (60%)
 • Dueck, A. C., & Reimer, K. S., A peaceable psychology: Christian therapy in a world of many cultures, Grand Rapids, MI: Brazos Press, 2009
 • Entwistle, D. N., Integrative approaches to psychology and Christianity: an introduction to worldview issues, philosophical foundations, and models of integration, Eugene, OR: Cascade Books, 2015
 • Green, J. B., et al., Search of the soul: four views of the mind-body problem, Eugene, OR: Wipf & Stock, 2010
 • Greggo, S. P., et al., Counseling and Christianity. Five Approaches, Downers Grove: IVP, 2012
 • Johnson, E. L., et al., Psychology & christianity: Five Views, Downers Grove: IVP Academic, 2010
 • Jones, S. L., & Butman, R. E., Modern psychotherapies: a comprehensive Christian appraisal, Downers Grove, IL: IVP Academic, 2011
 • McMinn, M. R., Sin and grace in Christian counseling: an integrative paradigm, Downers Grove, IL: IVP Academic, 2008
 • McMinn, M. R., Psychology, theology, and spirituality in christian counseling, Carol Stream, IL: Tyndale House, 2014
 • Moriarty, G., Integrating faith and psychology: twelve psychologists tell their stories, Downers Grove, IL: IVP Academic, 2010
 • Sandage, K., Brown K., Relational Integration of Psychology and Christian Theology: Theory, Research, and Practice, New York, NY: Routledge, 2018
 • Tan, S., Counseling and psychotherapy: a Christian perspective, Grand Rapids, MI: Baker Academic, 2011
 • Thompson, C., Anatomy of the soul: surprising connections between neuroscience and spiritual practices that can transform your life and relationships, Carol Stream, IL: Tyndale House, Inc., 2010
 • Yarhuse M. et al., The Integration of Psychology and Christianity: A Domain-Based Approach, Downers Grove: IVP, 2021

Odborné časopisy:

 • Journal of Psychology and Theology
 • Journal of Psychology and Christianity

Učitelé

Mgr. Marek Macák
Katedra pastorace a psychologie, Katedra obecných předmětů
Katedra pastorace a psychologie