Pastorační praktikum 2

Není obecně zadána, studenti jsou vedeni k tomu, aby si samostatně našli a nastudovali literaturu potřebnou k řešení konkrétních kazuistik.

Učitelé

Mgr. Dana Staňková, DiS.
Praxe, Katedra systematické teologie, Katedra praktické teologie, Katedra pastorace a psychologie, Katedra sociální práce, Katedra obecných předmětů
Katedra pastorace a psychologie