Pastorační praktikum 2

Není obecně zadána, studenti jsou vedeni k tomu, aby si samostatně našli a nastudovali literaturu potřebnou k řešení konkrétních kazuistik.