Biblické poradenství

  • Adams, J. Jak přemáhat zlo, Chlumec: Poutníkova četba 2014.
  • Adams, J. A Theology of Christian Counseling, Grand Rapids, Mi: Zondervan 1979.
  • Adams, J. Competent to Counsel, Grand Rapids, Mi: Zondervan 1970.
  • Adams, J. The Christian Counselor’s Manual, Grand Rapids, Mi: Zondervan 1973.
  • MacDonald, J., Kellemen B., Viars, S. Christ-Centered Biblical Counseling, Eugene, Or: Harvest House 2013.
  • Pawlison, D. Seeing with New Eyes, Phillisburg, NJ: P&R 2003.
  • Peace, M. Znamenitá žena, Chlumec: Poutníkova četba 2009.
  • Sande, K. Cestou usmíření, průvodce řešení osobních konfliktů. Praha: Návrat domů, 2004.
  • Tripp, P. D. Nástroj v Božích rukou, Praha: Návrat domů 2002.