Seminář praktické teologie

Kurz otevírá oblasti praktického života církve na pokročilé a integrativní úrovni. Cílem kurzu je formou semináře a) modelovat a ověřovat způsob řešení vybraných oblastí služby, b) umožnit studentům zpracovat a reflektovat tyto a podobné momenty v jejich dosavadní praxi, c) zasadit uvedené situace a zkušenosti do širšího teologického rámce.

Okruhy témat: Evangelizace, misie a zakládání sborů. Učednictví. Vedení sboru. Pastýřská péče. Katecheze v církvi. Homiletika a liturgika. Kaplanská služba. Ekumenika a mezináboženský dialog.

  • Carr, Wesley, ed. The New Dictionary of Pastoral Studies. William B.Eerdmans Publishing Co., 2002.
  • Wright, Christopher J. H. The Mission of God: Unlocking the Bible’s Grand Narrative. IVP Academic, 2006.
  • Atkinson, D. J. et al. (vyd.) New Dictionary of Christian Ethics and Pastoral Care, IVP, Leicester, 1995.
  • Ott, C., Netland H. A. Globalizing Theology: Belief and Practice in an Era of World Christianity. Baker Academic, Grand Rapids, Michigan, 2006.

Učitelé

ThDr. Pavel Černý, Th.D.
Katedra praktické teologie, Katedra obecných předmětů
Jarrod Oliver Harmaning, M. A. T.
Katedra praktické teologie, Katedra obecných předmětů
Ing. Miloš Poborský
ředitel školy
Ing. Rostislav Staněk, M. A.,DiS.
Katedra biblických studií, Katedra systematické teologie, Katedra praktické teologie
Katedra praktické teologie