Seminář praktické teologie

Kurz otevírá oblasti praktického života církve na pokročilé a integrativní úrovni. Cílem kurzu je formou semináře a) modelovat a ověřovat způsob řešení vybraných oblastí služby, b) umožnit studentům zpracovat a reflektovat tyto a podobné momenty v jejich dosavadní praxi, c) zasadit uvedené situace a zkušenosti do širšího teologického rámce.

Okruhy témat: Evangelizace, misie a zakládání sborů. Učednictví. Vedení sboru. Pastýřská péče. Katecheze v církvi. Homiletika a liturgika. Kaplanská služba. Ekumenika a mezináboženský dialog.

  • Carr, Wesley, ed. The New Dictionary of Pastoral Studies. William B.Eerdmans Publishing Co., 2002.
  • Wright, Christopher J. H. The Mission of God: Unlocking the Bible’s Grand Narrative. IVP Academic, 2006.
  • Atkinson, D. J. et al. (vyd.) New Dictionary of Christian Ethics and Pastoral Care, IVP, Leicester, 1995.
  • Ott, C., Netland H. A. Globalizing Theology: Belief and Practice in an Era of World Christianity. Baker Academic, Grand Rapids, Michigan, 2006.