Tělesná výchova

Předmět přispívá k rozvoji pohybové koordinace, vytváření zdravého životního stylu a posilování tělesné zdatnosti. Obsah vyučovacího předmětu volí učitel podle možností, zdravotního stavu a zájmu žáků na základě konkrétních podmínek školy. Sezónní sporty se zařazují podle podmínek školy a zájmu a možností žáků.

Učitelé

Mgr. et Mgr. Jiří Bukovský, Ph.D.
zástupce ředitele pro věci pedagogické
Ing. Miloš Poborský
ředitel školy
Katedra obecných předmětů