Tělesná výchova

Předmět přispívá k rozvoji pohybové koordinace, vytváření zdravého životního stylu a posilování tělesné zdatnosti. Obsah vyučovacího předmětu volí učitel podle možností, zdravotního stavu a zájmu žáků na základě konkrétních podmínek školy. Sezónní sporty se zařazují podle podmínek školy a zájmu a možností žáků.