Lidská práva a ochrana práv klientů

Kurz pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách akreditovaný při Ministerstvu práce a sociálních věcí č. 2016/1047-PC/SP/VP s platností od 25. 10. 2016 do 25. 10. 2020. Standardní délka 8 hodin, forma prezenční.

Kurz rozvádí a aplikuje lidská práva jako klíčový pramen etiky sociální práce. Zaměřuje se přitom na práva klientů s ohledem na cílovou skupinu zadavatele kurzu. Nejde o teoretické znalosti. Jde o to být schopen etický kodex a práva klientů aplikovat v praxi. Proto se kurz soustředí na prohloubení sebereflexe, identifikaci etického dilematu a procvičuje jejich týmové řešení.

Absolvováním kurzu účastník:

  • posílil své schopnosti sebereflexe
  • je připraven popsat etická dilemata spojená s právy klientů
  • prokázal schopnost zpracovávat etická dilemata v týmu a respektovat při tom různé přístupy k jejich řešení

ZDE více o kurzech pro sociální služby, možnostech přihlášení či objednávek.

Znalosti a dovednosti účastníků jsou hodnoceny na základě: praktická zkouška (modelová situace, kazuistika).

Předpokladem uzavření kurzu je: 100% docházka

Opravné prostředky: ústní přezkoušení