Praxis pietatis: společenství 2

Předmět propojuje studium s osobním duchovním životem a službou studentů. Cyklus Praxis pietatis se učí ve třech částech formou jednotřídky – odlišnost částí předmětu Praxis pietatis vyjádřena podnázvem (identita; společenství; služba) odkazuje spíše k odlišné perspektivě studenta v jiné fázi studia a v jiné životní situaci, nežli k věcně jinému obsahu studia. V rámci první části cyklu tak student sleduje zejména téma „křesťanské společenství“.

Cíle:

Student či studentka se naučí hlouběji reflektovat a aktivně přispívat k duchovnímu růstu ve vlastním životě, jakož i integraci teoretických poznatků a osobní spirituality zejména v kontextu konkrétního křesťanského společenství – místního, v rámci své konfesijní tradice či v kontextu ekumenickém.

Rámcový rozpis učiva:

představení duchovních disciplín setkání s Bohem skrze Písmo: kázání/vyučování a diskuze o Božích vlastnostech škola života, aneb jak nás těžkosti života směřují k Bohu duchovní cvičení, aneb jak se mohu s Bohem den ze dne setkávat

Výstupy:

aktivní účast na cvičení reflexe funkce společenství v rámci rozhovorů během cvičení

Způsob hodnocení:

Zápočet. Udělen na základě aktivní účasti na cvičení.