Angličtina : úvodní témata 2

Ve výuce předmětu se navazuje na znalosti a dovednosti osvojené na střední škole, které jsou prověřeny v rámci přijímacích zkoušek. Výuka se soustředí na odbornou angličtinu v oborech teologie, pastorace a sociální práce. Studenti jsou vedeni k tomu, aby se naučili porozumět odbornému textu, dovedli se v něm správně orientovat, získali z textu potřebné informace a byli schopni s nimi dále pracovat. V této úvodní části kurzu se studenti věnují zejména prohlubování znalosti pokročilejší anglické gramatiky a jejímu procvičování, dále pak anglické konverzaci. Důležitou součástí je i práce s biblickým textem v angličtině.

Cíle:

Student je schopen komunikovat s rodilým mluvčím v běžném osobním a společenském kontaktu; zvládá základní slovní zásobu oborů teologie, pastorace a sociální práce; je schopen pracovat s biblickým textem v angličtině.

Rámcový rozpis učiva:

úvod do studia angličtiny na ETS opakování gramatických jevů četba biblických textů četba anglické literatury k tématu osobního rozvoje atp.

Výstupy:

průběžné testy prezentace a esej na zadané téma aktivní účast na cvičení

Způsob hodnocení:

Klasifikovaný zápočet a zkouška. Klasifikace vychází z hodnocení průběžných testů, z hodnocení eseje a prezentace. Zohledňuje se též aktivní účast na cvičení. Závěrečná zkouška prověřuje komplexní jazykové kompetence studenta – znalost slovní zásoby a gramatiky ve vztahu k probíraným tématům a textům.

Anderson, N. T. Victory Over the Darkness. Regal Books, Ventura, CA; 1990. Bible: některý ze standardních anglických překladů. Crabb, L. J. jr. Basic Principles of Biblical Counseling. Zondervan, Grand Rapids, MI; 1975. Crabb, L. J. jr. Effective Biblical Counseling. Zondervan, Grand Rapids, MI; 1977. Milne, B. Know the Truth. Intervarsity Press, Downers Grove, IL; 1998. Murphy, R. English Grammar in Use. Cambridge University Press, 1994. Sproul, R. C. Essential Truths of the Christian Faith, Tyndale House Publishers, 1998.

Učitelé

Jarrod Oliver Harmaning, M. A. T.
Katedra systematické teologie, Katedra praktické teologie, Katedra obecných předmětů
Katedra obecných předmětů