Tematický seminář k absolventské práci 1

Učitelé

David Beňa, lic. theol.
Katedra biblických studií, Katedra systematické teologie, Katedra obecných předmětů
ThDr. Pavel Černý, Th.D.
Katedra praktické teologie, Katedra obecných předmětů
Mgr. Ester Miffková
Katedra sociální práce, Katedra obecných předmětů
PhDr. Dalimil Staněk, Ph.D., DiS.
Katedra systematické teologie, Katedra pastorace a psychologie, Katedra obecných předmětů
Mgr. Dana Staňková, DiS.
Praxe, Katedra systematické teologie, Katedra praktické teologie, Katedra pastorace a psychologie, Katedra sociální práce, Katedra obecných předmětů
Katedra obecných předmětů