Tematický seminář k absolventské práci 1

Učitelé

David Beňa, lic. theol.
administrace prg. Sborový pracovník
Mgr. et Mgr. Jiří Bukovský, Ph.D.
zástupce ředitele pro věci pedagogické
PhDr. Pavla Cimlerová
Katedra pastorace a psychologie, Katedra obecných předmětů
Bc. David Novák, M.Th.
Katedra systematické teologie, Katedra praktické teologie, Katedra sociální práce, Katedra obecných předmětů
PhDr. Dalimil Staněk, Ph.D., DiS.
Katedra systematické teologie, Katedra pastorace a psychologie, Katedra obecných předmětů
Mgr. Michaela Veselá
Katedra sociální práce, Katedra obecných předmětů
Katedra obecných předmětů