Tematický seminář k absolventské práci 1

Učitelé

David Beňa, lic. theol.
Katedra biblických studií, Katedra systematické teologie, Katedra praktické teologie, Katedra obecných předmětů
Mgr. et Mgr. Jiří Bukovský, Ph.D.
zástupce ředitele pro věci pedagogické
PhDr. Pavla Cimlerová
Katedra pastorace a psychologie, Katedra obecných předmětů
Bc. David Novák, M.Th.
Katedra systematické teologie, Katedra praktické teologie, Katedra sociální práce, Katedra obecných předmětů
PhDr. Dalimil Staněk, Ph.D., DiS.
Katedra systematické teologie, Katedra pastorace a psychologie, Katedra obecných předmětů
Mgr. Michaela Veselá
Katedra sociální práce, Katedra obecných předmětů
Katedra obecných předmětů