Tematický seminář k absolventské práci 2

Učitelé

ThDr. Pavel Černý, Th.D.
Katedra praktické teologie, Katedra obecných předmětů
Mgr. Jan Valeš, Ph.D.
Praxe, Katedra systematické teologie, Katedra obecných předmětů
Katedra obecných předmětů