Tematický seminář k absolventské práci 2

Učitelé

David Beňa, lic. theol.
Katedra biblických studií, Katedra systematické teologie, Katedra praktické teologie, Katedra obecných předmětů
Mgr. Marek Macák
Katedra pastorace a psychologie, Katedra obecných předmětů
Bc. David Novák, M.Th.
Katedra systematické teologie, Katedra praktické teologie, Katedra sociální práce, Katedra obecných předmětů
PhDr. Dalimil Staněk, Ph.D., DiS.
Katedra systematické teologie, Katedra pastorace a psychologie, Katedra obecných předmětů
Katedra obecných předmětů