MUDr. Petra Mizurová

Vystudovala 3. lékařskou fakultu UK. Profesně se věnuje psychoterapii, absolvovala pětiletý psychodynamicky orientovaný výcvik zaměřený na prevenci a terapii psychotraumatu. V současné době působí jako terapeut v rámci Křesťanského terapeutického centra v Praze. Kromě toho se věnuje také lektorské činnosti, jejím oblíbeným tématem je propojení duševního a duchovního zdraví včetně prevence zdraví poškozujících vlivů v církvi. Klasická medicína zůstává jejím koníčkem. Je členkou KS Praha, má 4 dospělé děti, dvě vnučky, dva psy a dvě kočky … Na ETS učí od roku 2018.

Vyučované předměty