prof. ThDr. Ján Liguš, Ph.D.

Magisterské teologické vzdělání získal na Komenského evangelické bohoslovecké fakultě v Praze (1962–1967), postgraduální studium v oboru systematické teologie postupně v Mansfield College, Oxford, Oxfordská univerzita 1968/69, Kirchliche Hochschule in Wuppertal 1969 a nakonec na Komenského evangelické bohoslovecké fakultě v Praze  roku 1982. Od jara 1989 visiting professor na několika školách v USA. Vedoucí katedry Praktické teologie na UK Husitská teologická fakulta od roku 1991 doposud, v letech 2000-2006 děkan této fakulty.

V letech 1967-1987 sloužil jako kazatel Církve bratrské. Jmenován docentem 1993, profesorem 2000, PhD 2002.

Na ETS přednáší od roku 2010.

Vyučované předměty