Marilyn Farníková, Mgr.Th.

Jerry a Marilyn rozvíjí v rámci služby misijní organizace Entrust vzdělávací kurzy pro muže a ženy ve sborech. Zároveň již od roku 1997 vyučují na ETS kurzy z oblasti etiky, manželství a katechetiky. Jerome Farník je kazatel Reformované presbyterní církve v Praze, Modřanech.

Vyučované předměty